Archiwum 2009

Drukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
„Modernizacja Izby Przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”

 • Pliki do pobrania        (.doc)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Zadania/Załącznika nr 9
Zamawiający – Szpital Specjalistyczny Nr 1 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7 informuje, że postępowanie na „Dostawę odczynników laboratoryjnych i/lub dzierżawa urządzeń-analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych”   ZP/PN/32/2009 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione dla Zadania/Załącznika nr 9 na podstawie art. 94 ust. 2 oraz art. 93 ust. 1 pkt. 1.
 

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o  wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Termomodernizacja budynku nr 1 – ocieplenie stropodachu wraz z remontem pokrycia dachowego, wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacją odgromową Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
„Zakup i dostawa środków do dezynfekcji endoskopów optycznych i wideoendoskopów”.

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający Szpital Specjalistyczny Nr 1 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7 informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej na okres 01.01.2010-31.01.2010”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych
„Zakup i dostawa jednorazowych staplerów”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
„Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
„Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu - II przetarg”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Zakup i dostawa tlenu medycznego i sprężonego powietrza oraz dzierżawa butli na gazy medyczne”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Roboty uzupełniające do umowy nr 200/2008 w zakresie remontu i dostosowania pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii na parterze wraz z innymi niezbędnymi robotami towarzyszącymi na innych kondygnacjach w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych – budynek 1 –  ul. Żeromskiego7” 

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Dostawa leków”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Dostawa odczynników laboratoryjnych i/lub dzierżawa urządzeń-analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
„Na Usługę ubezpieczenia szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w zakresie: ubezpieczenia majątku
i odpowiedzialności cywilnej na okres 01.01.2010 – 31.01.2011”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Dostawa materiałów szewnych - nici chirurgicznych”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
„ Zakup i dostawa płynów infuzyjnych”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych
„Sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji do obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych.
„Dostawa soczewek, wiskoelastyku, płynu oraz materiałów pomocniczych do zabiegów usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
„Dostawa bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego Nr 1”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
„Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i/lub obłożeń operacyjnych”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
„Zakup i dostawa płynów infuzyjnych”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych
„Zakup i dostawa aspiracyjno – próżniowego systemu do pobierania krwi wykonanego z tworzywa sztucznego z mikrometodą”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych
„Dostawa ambulansu transportowego – typ A2, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
„Termomodernizacja budynku nr 3 (fragment wschodnio – południowy) Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu - etap 4”
 

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, soczewek do fakoemulsyfikacji”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


                                                          STRONA 2
2011 Archiwum 2009. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates