Oddział Okulistyki

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Oddziały i poradnie»Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyki

Kierownik Oddziału
Dr specjalista chorób oczu Mokros-Kowalczyk Katarzyna

Pielęgniarka Koordynująca
Anna Krawczyk

 

Liczba łóżek: 15 w tym 10 miejsc dziennych


O nas

Wykonujemy szeroki zakres procedur w ramach diagnostyki i leczenia zachowawczego oraz chirurgicznego schorzeń narządu wzroku. Rocznie w ramach leczenia szpitalnego przyjmowanych jest około 1500 pacjentów. Prowadzimy Poradnię Okulistyczną w ramach której prowadzeni są ambulatoryjnie pacjenci z Bytomia i okolic. Nasz Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy aparaturę medyczną umożliwiającą nam szeroką, specjalistyczną diagnostykę oraz leczenie chirurgiczne. Posiadamy dwie sale operacyjne.
Nasza kadra medyczna stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych międzynarodowych oraz krajowych konferencjach, zjazdach i sympozjach naukowych, gdzie nabywają najnowsze informacje z zakresu okulistyki. Dysponujemy 21 miejscami leżącymi. Posiadamy akredytację na działalność dydaktyczną podyplomową lekarzy -10 miejsc szkoleniowych w dziedzinie okulistyki.

 

Warunki przyjęcia na oddział

Do przyjęcia na Oddział Okulistyki pacjent zgłasza się na Izbie Przyjęć o 6.30 – 7.00 ( do operacji zaćmy), a pozostałych procedur o 8.00- 8.30.

 

 • aktualnym skierowaniem lub jego kopią (skierowanie jest ważne 1 rok od daty wystawienia, od 2015r oryginał skierowania pozostaje na oddziale przy zapisie na termin),
 • dowodem osobistym,
 • legitymacją: ubezpieczeniową/emeryta/rencisty lub odcinkiem renty/emerytury bądź innym dokumentem uprawniającym do świadczeń zdrowotnych.

 

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia na miesiąc przed planowanym przyjęciem na oddział.

W przypadku rezygnacji, zmiany terminu prosimy o kontakt telefoniczny 32 396 32 55.

 

Przygotowanie do zabiegu operacyjnego:

Aby móc przystąpić do zabiegu:

 • pacjent powinien przynieść wszystkie leki jakie przyjmuje w związku ze współistniejącymi schorzeniami,

 • jeżeli pacjent jest lub był leczony specjalistycznie np. kardiologicznie, kardiochirurgicznie, neurologicznie, endokrynologicznie i/lub przez innego specjalistę – wymagane jest zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia od lekarza rodzinnego – zdobyte w tygodniu poprzedzającym przyjęcie.

 • pacjent w dniu przyjęcia nie może być w trakcie: infekcji, antybiotykoterapii, lub tuż po niej / bez kataru, kaszlu, opryszczki,

 • 5-7 dni przed przyjęciem, w porozumieniu z lekarzem, należy odstawić leki przeciwzakrzepowe,np. Acard, Polocard, Acenocumarol,

 • 14 dni przed przyjęciem do szpitala mężczyźni proszeni są o odstawienie leków stosowanych w przeroście gruczołu krokowego-prostaty,

 • wskazane jest wcześniejsze wykonanie szczepień ochronnych przeciwko WZW typu B – żółtaczka,

 • aktualną konsultację stomatologiczną wykluczającą istnienie zębopochodnych ognisk zakażenia,

 • aktualną konsultację laryngologiczną wykluczającą istnienie ognisk zakażenia w obrębie nosa, gardła i uszu.

 

Jak ustalić wizytę w poradni okulistycznej?

Aby móc zarejestrować się do bezpłatnej wizyty w naszej poradni Pacjent zobowiązany jest osobiście przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,

 • dowód ubezpieczenia,

 • numer telefonu.

 

Ustalenie wizyty odbywa się w Rejestracji poradni okulistycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

 

Przykładowe dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne (wg NFZ)

 

Ostry Dyżur

Oddział pełni ostry dyżur codziennie. Pacjenci są przyjmowani z aktualnym skierowaniem w trybie pilnym od lekarza specjalisty, lekarza rodzinnego lub bez skierowania w stanie ostrym lub po urazie.

 

Pacjent z nagłym stanem okulistycznym zgłasza się do Izby Przyjęć w celu założenia karty ostrodyżurowej.

 

 

(w celu dojścia na Oddział okulityki kierując się wejściem od ulicy Żeromskiego, przechodzimy przez przewiązkę od wejścia skręcamy na lewo do windy, wjeżdżamy na trzecie piętro)

Kontakt

Sekretariat: 32 396-32-55

 

Diagnostyka

              W ramach pracy Oddziału  wykonujemy kompleksową diagnostykę i leczenie zaćmy, jaskry, wrodzonych i nabytych schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego, oftalmopatii tarczycowej i cukrzycowej. Wykonujemy leczenie zmian siatkówki w przebiegu cukrzycy i schorzeń naczyniowych. Diagnozujemy przy użyciu:

 • autorefraktometru,

 • mikroskopu spektralnego (badanie grubości i morfologii rogówki),

 • lampy szczelinowej i tonometru aplanacyjnego,

 • ultrasonografii A i B,

 • angiografii fluoresceinowej,

 • optycznej koherentnej tomografii (OCT) – badanie siatkówki i nerwu wzrokowego i odcinka przedniego gałki ocznej,

 • badania pola widzenia różnymi metodami (kinetyczna, statyczna komputerowa, kampimetria obuoczna),

 • badania widzenia stereoskopowego.

Zakres przeprowadzanych zabiegów operacyjnych:

 • operacje zaćmy met. fakoemulsyfikacji ( tryb 1-dniowy) ze wszczepem zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych, również torycznych.,

 • wtórne wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych z fiksacją przez twardówkową,

 • operacyjne leczenie odwarstwień siatkówki metodą opasania i witrektomii,

 • zabiegi przeciwjaskrowe przetokowe, tęczówkowe i cyklodestrukcyjne,

 • zabiegi na mięśniach gałkoruchowych (także na mięśniach skośnych) i w oftalmopatiach tarczycowych (likwidacja podwójnego widzenia), operacje zeza towarzyszącego, porażennego, korygowanie oczopląsu,

 • operacje nieprawidłowego ustawienia powiek (opadanie, podwinięcie, odwinięcie),

 • operacje guzów powiek z rekonstrukcją plastyczną w przypadku rozległych nacieków,

 • operacyjne usuwanie ciał obcych wewnątrzgałkowych (magnetycznych i niemagnetycznych),

 • operacje guzów oczodołu, wypatroszenie oczodołu przy rozległych guzach nowotworowych gałki ocznej i oczodołu,

 • zaopatrywanie urazów gałki ocznej i aparatu ochronnego oczu.