Oddziały i poradnie

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Oddziały i poradnie

Izba Przyjęć

Oddział Okulistyki

Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

Oddział Neurologii

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Oddział Kardiologii

Oddział Reumatologii i Rehabilitacji

Oddział Obserwacyjno-zakaźny i Hepatologii

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologii

Oddział Hematologii