Informator pacjenta

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Kontakt»Informator pacjenta

Informator pacjenta

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (32) 39 63 200 Fax.: (32) 39 63 251 e-mail: info@szpital1.bytom.pl

NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840

Konto: ING Bank Śląski S.A. 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik Izby Przyjęć: dr Krystian Giza

 

tel. (32) 396-32-07
tel. (32) 396-32-67

ODDZIAŁY SZPITALA

 • Oddział Okulistyki
  Kierownik oddziału: dr n. med. Katarzyna Mokros-Kowalczyk
  Sekretariat: (32) 396 32 55
  e-mail: okulistyka@szpital1.bytom.pl
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
  i Gastroenterologicznej
  Kierownik oddziału: dr n. med. Marek Rudzki
  Sekretariat : (32) 396-32-03
  e-mail: chirurgia@szpital1.bytom.pl
 • Oddział Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru
  Kierownik oddziału: dr n. med. Mirosława Cichocka
  Sekretariat: (32) 396-32-62
  e-mail: kardiologia@szpital1.bytom.pl
 • Oddział Reumatologii i Rehabilitacji
  Kierownik oddziału: dr n. med. Aleksandra Zoń-Giebel
  Sekretariat: (32) 396-32-34
  e-mail: reumatologia@szpital1.bytom.pl
  e-mail: sreumatologia@szpital1.bytom.pl
 • Zakład Opiekuńczo–Leczniczy
  Aleja Legionów 49
  Kierownik zakładu: mgr pielęg Małgorzata Kuduk
  Centrala: (32) 281-92-41
  e-mail: zol@szpital1.bytom.pl
 • Oddział Obserwacyjno – Zakaźny i Hepatologii
  Aleja Legionów 49
  Kierownik oddziału: dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
  Centrala: (32) 281-92-41
  e-mail: statystykazakazny@szpital1.bytom.pl
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  i Diabetologii z Pododdziałem Neurologii
  Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Katarzyna Wilemska-Kucharzewska
  Sekretariat: (32) 396-33-04
  e-mail: wewnetrzny@szpital1.bytom.pl

Koordynator Pododdziału Neurologii: dr n. med. Witold Opiełka
Sekretariat: (32) 396-32–94
e-mail: neurologia@szpital1.bytom.pl

 • Oddział Hematologii
  Kierownik oddziału: dr hab. n. med. Ewa Ziółko
  tel. (32) 39-63-317
  e-mail: hematologia@szpital1.bytom.pl
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
  ul. Żeromskiego 7
  Kierownik zakładu: lek. med. Antoni Knapik
  Sekretariat: (32) 396-32-04
  e-mail: rtg@szpital1.bytom.pl
 • Pracownia Rehabilitacji Medycznej z Pracownią Masażu Leczniczego i Pracownia Laseroterapii
  Al. Legionów 49
  tel. (32) 281-92-41
  e-mail: rehabilitacja@szpital1.bytom.pl

PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE
ul. ŻEROMSKIEGO 7
Rejestracja tel.: (32) 396-32-44

– Hematologiczna
– Chirurgiczna i Chirurgii Onkologicznej
– Okulistyczna
– Neurologiczna
– Sala zabiegowa – drobne zabiegi okulistyczne

Rejestracja tel.: (32) 396-32-58

– Endokrynologiczna
– Kardiologiczna
– Reumatologiczna

PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE
Al. LEGIONÓW 49
Rejestracja tel.: (32) 281-92-44
– Wirusowego Zapalenia Wątroby (Rejestracja telefoniczna oraz ustalanie terminów odbywa się w godzinach 9:00 – 13:00)
– Poradnia Chorób Zakaźnych

Al. LEGIONÓW 49
Rejestracja tel.: (32) 281-12-59
Fax.: (32) 281-07-14

Rejestracja osobista         7.45 – 14.00

Rejestracja telefoniczna 9:00 – 13:00

– Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
– Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci

PRACOWNIE

Pracownia USG
(32) 396-32-37

Pracownia EEG
(32) 396-32-97

Pracownia EMG, UDP
(32) 396-32-97

Pracownia Prób Wysiłkowych
(32) 396-32-62

Pracownia Endoskopii
(32) 396-32-82

Pracownia Tomografii Komputerowej firma Voxel
(32) 397-69-00

Pracownia Rezonansu Magnetycznego firma Voxel
(32) 397-69-01