Pliki do pobrania

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Zarządzenie wewnętrzne nr 43/2018 – [pobierz]
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – [pobierz]
Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r. – [pobierz]
Instrukcja ZOL – [pobierz]
Umowa ZOL – [pobierz]
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej – [pobierz]
Plan działalności szpitala 2015r – [pobierz]
Wykonanie plan działalności szpitala za rok 2015r – [pobierz]
Plan działalności szpitala 2016r – [pobierz]
Kluczowe ryzyka w 2016r – [pobierz]
Kwestionariusz identyfikacji i oceny ryzyka w 2016r – [pobierz]
Zarządzenie w sprawie przeprowadzeniu samooceny w 2014r – [pobierz]
Raport z przeprowadzonej samooceny w 2014r – [pobierz]
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2015r – [pobierz]
Wykonanie planu działalności szpitala za 2016r – [pobierz]
Plan działalności szpitala 2017r – [pobierz]
Kwestionariusz identyfikacji i oceny ryzyka w 2017r – [pobierz]
Kluczowe ryzyka w 2017r – [pobierz]
Wykaz posiadanych mechanizmów kontrolnych za 2016r – [pobierz]
Dokumentacja realizacji standardów kontroli zarządczej – [pobierz]
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016r – [pobierz]
Kontrola zarządcza 2017 – [pobierz]
Plan działalności szpitala 2018r – [pobierz]
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017r – [pobierz]
Raport z przeprowadzonej samooceny w 2017r – [pobierz]