Drukuj

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych, niszczenia dokumentów.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 15-11-2012
·          Numer ogłoszenia – 241767- 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (. exe )
 • Wyjaśnienia                (. doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa odczynników laboratoryjnych i/lub dzierżawa urządzeń laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 31-10-2012
·          Numer ogłoszenia – 426960 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (. exe )
 • Wyjaśnienia                (. doc )
 • Wyjaśnienia 2             (. doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego, przy al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej- etap I.

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 26-10-2012
·          Numer ogłoszenia – 419536 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (. exe )
 • Wyjaśnienia                (. doc )
 • Wyjaśnienia 2              (. doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego Nr 1

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 25-10-2012
·          Numer ogłoszenia – 416494 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (. exe )
 • Wyjaśnienia                (. doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa leków

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 23-10-2012
·          Numer ogłoszenia – 2012/S 204-335581

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (. exe )
 • Wyjaśnienia                (. doc)
 • Wyjaśnienia 2              (. doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i /lub obłożeń operacyjnych

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 18-10-2012
·          Numer ogłoszenia – 405560- 2012

 • Ogłoszenia                 (. doc )
 • Pliki do pobrania      (. exe )
 • Wyjaśnienia                (. doc )
 • Wyjaśnienia 2              (. doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 18-10-2012
·          Numer ogłoszenia – 221551 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania       (.exe )
 • Wyjaśnienia                (. doc )
 • Wyjaśnienia 2              (. doc)

                                                                                                                                                                             

 Bytom: Dostawa leków Immunoglobulinum, Rituximab, Dazatynib

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 10-10-2012
·          Numer ogłoszenia – 215611 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania       (.exe )
 • Wyjaśnienia                (.doc)
 • Zmiana ogłoszenia      (. exe )
 • Wyjaśnienia 2              (.doc )

                                                                                                                                                                             

 Bytom: Dostawa materiałów szewnych, nici chirurgicznych

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 04-10-2012
·          Numer ogłoszenia – 211341 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (.exe)
 • Wyjaśnienia                (.doc)
 • Wyjaśnienia 2              (.doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa płynów infuzyjnych

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 01-09-2012
·          Numer ogłoszenia – 372834 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (. exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa aspiracyjno - próżniowego systemu do pobierania krwi wykonanego z tworzywa sztucznego

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 21-09-2012
·          Numer ogłoszenia – 359624 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 przy al. Legionów 49 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 Dołożenie wełny mineralnej i pokrycie płytami gipsowymi - budynek B-1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49 zadanie nr 2 Termomodernizacja budynku administracji zadanie nr 3 Wymiana stolarki drzwiowej w budynku B1 

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 30-08-2012
·          Numer ogłoszenia – 322794 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Wyjaśnienie 1            (.exe)
 • Pliki do pobrania        (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa leku Thromboreductin (Anagrelid)

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 08-08-2012
·          Numer ogłoszenia – 291554 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc
 • Pliki do pobrania        (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 15-06-2012
·          Numer ogłoszenia – 205146 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc
 • Pliki do pobrania        (.exe)
 • Wyjaśnienia               (.doc)
 • Wyjaśnienia 2            (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa gazów medycznych, gazów technicznych, dzierżawa butli, legalizacja butli będących własnością zamawiającego

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 29-05-2012
·          Numer ogłoszenia – 118443 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc
 • Pliki do pobrania        (.exe)
 • Wyjaśnienia               (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU I ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ DOROSŁYCH DZIECI - II

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 08-05-2012
·          Numer ogłoszenia – 100997 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc
 • Pliki do pobrania        (.exe)
 • Wyjaśnienia               (.doc)
 • Wyjaśnienia 2            (.doc )

                                                                                                                                                                            

Bytom: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU I ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ DOROSŁYCH DZIECI
·      Ogłoszenie o zamówieniu – usługi
·      Data zamieszczenia – 11-04-2012
·      Numer ogłoszenia –
81923 - 2012

 • Ogłoszenia                  (.doc )
 • Pliki do pobrania        (.exe )
 • Wyjaśnienia               (.doc )
 • Wyjaśnienia 2            (.doc )
 • Zmiana ogłoszenia      (.doc )
 • Wyjaśnienia 3            (.doc )
 • Unieważnienie            (.doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, APARATU DO WYKONYWANIA CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH, OPTYKI UROLOGICZNEJ, URETERORENOSKOPU, URETROTOMU OPTYCZNEGO
·          Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy
·          Data zamieszczenia – 02-04-2012
·          Numer ogłoszenia –
74329 - 2012

 • Ogłoszenia                  (.doc )
 • Pliki do pobrania        (.exe )
 • Wyjaśnienia               (.doc )
 • Wyjaśnienia 2            (.doc )
 • Wyjaśnienia 3            (.doc )

                                                                                                                                                                             

 Bytom: DOSTAWA LEKU ETANERCEPT

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 21-03-2012
·          Numer ogłoszenia – 65071 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc )
 • Pliki do pobrania        (.exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, TONERÓW I KARTRIDŻY ZAMIENNIKÓW, DRUKÓW MEDYCZNYCH

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 21-03-2012
·          Numer ogłoszenia – 65113 - 2012

 • Ogłoszenia                   (.doc )
 • Pliki do pobrania          (.exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Produkty farmaceutyczne

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 21-03-2012
·          Numer ogłoszenia – 091365 - 2012

 • Ogłoszenia                     (.pdf )
 • Pliki do pobrania           (.exe )
 • Wyjaśnienia                  (.doc )
 • Wyjaśnienia 2               (.doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup, dostawa i montaż defibrylatora, respiratora, łóżek szpitalnych, kardiomonitorów, holtera, pomp infuzyjnych, ssaków, aparatu EKG, szafek przyłóżkowych
·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 09-03-2012
·          Numer ogłoszenia – 55765 - 2012

 • Ogłoszenia                  (.doc )
 • Pliki do pobrania        (.exe )
 • Wyjaśnienia               (.exe )
 • Wyjaśnienia 2            (.doc )
 • Modyfikacja                (.doc )
 • Zmiana ogłoszenia      (.doc )
 • Modyfikacja 2             (.exe )
 • Zmiana ogłoszenia 2   (.doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Roboty instalacyjne: wodno - kanalizacyjne, C.O. wraz z drobnymi robotami ogólnobudowlanymi
·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 09-03-2012
·          Numer ogłoszenia – 73858 - 2012

 • Ogłoszenia                  (.doc )
 • Pliki do pobrania        (.exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: USŁUGA NAPRAW, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 09-03-2012
·          Numer ogłoszenia – 55789 - 2012

 • Ogłoszenia                    (.doc )
 • Pliki do pobrania          (.exe )
 • Zmiana Ogłoszenie       (.doc )
 • Informacja                    (.exe )
 • Wyjaśnienia                  (.doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom:
zadnie nr 1: Zaprojektowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wykonawczej do zadania pn. Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego przy al. Legionów 49
zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonawczej łącznika pomiędzy budynkami B-3 a B-5 oraz inwentaryzacji instalacji podziemnej z uwzględnieniem wszystkich branż, zagospodarowaniem terenu (drogi wewnętrzne) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz odstępstwami w ramach zadania inwestycyjnego

·          Ogłoszenie o zamówieniu – usługi
·          Data zamieszczenia – 06-03-2012
·          Numer ogłoszenia – 68536 - 2012

 • Ogłoszenia                   (.doc )
 • Pliki do pobrania          (.exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą
i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

·          Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 03-02-2012
·          Numer ogłoszenia – 33080 - 2012

 • Ogłoszenia                   (.doc )
 • Pliki do pobrania         (.exe )
 • Wyjaśnienia                 (.doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: ZAKUP i DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO TYPU - STERRAD*NX
·          Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy
·          Data zamieszczenia – 02-02-2012
·          Numer ogłoszenia – 27761 – 2012

 • Ogłoszenia                    (.doc )
 • Pliki do pobrania          (.exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - Oddział Obserwacyjno - Zakaźny, al. Legionów 49
·          Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy
·          Data zamieszczenia – 20-01-2012
·          Numer ogłoszenia – 19244 – 2012

 • Ogłoszenia                     (.doc )
 • Pliki do pobrania            (.exe )
 • Wyjaśnienia                   (.doc )
 • Wyjaśnienia 2                (.doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: DOSTAWA LEKÓW INTERFERON NATURALNY ALFAFERON, BORTEZOMIB, OCTAN GLATIRAMERU, IMMUNOGLOBULIN
·          Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy
·          Data zamieszczenia – 10-01-2012
·          Numer ogłoszenia – 8805 - 2012

 • Ogłoszenia                 (.doc )
 • Pliki do pobrania       (.exe )
 • Wyjaśnienia               (.doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej i/lub transport sanitarny z opieką medyczną
·          Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy
·          Data zamieszczenia – 04-01-2012
·          Numer ogłoszenia – 4652 - 2012

 • Ogłoszenia                   (.doc )
 • Pliki do pobrania         (.exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zdarzeń medycznych
·          Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi
·          Data zamieszczenia – 03-01-2012
·          Numer ogłoszenia – 2075 - 2012

 • Ogłoszenia                    (.doc )
 • Pliki do pobrania           (.exe )
 • Zmiana Ogłoszenia       (.doc )
 • Wyjaśnienia 1              (.exe )
 • Wyjaśnienia 2              (.doc )

                                                                                                                                                                             

2011 Archiwum 2012. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates