Modernizacja Izby Przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Modernizacja Izby Przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Modernizacja Izby Przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

2009 r.-
Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opracowano projekt osłon stałych,

2010 r.-
Wykonano „Modernizację Izby Przyjęć oraz przebudowę pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu”.

Korzyści: Poprawienie komfortu leczenia pacjentów

Okres realizacji inwestycji: 2009 – 2010 r.

Cel inwestycji: Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów Szpitala. Dostosowanie budynków do wymogów określonych przepisami prawa.