Zatrudnimy

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zatrudni Pielęgniarki na oddziały:

  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII
  • ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ
  • Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • DZIAŁ ANESTEZJOLOGII
  • CENTRALNY BLOK OPERACYJNY
  • ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

INFORMACJA : NACZELNA PIELĘGNIARKA tel. 32/39-63-305