Zatrudnimy

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zatrudni PIELĘGNIARKI na Oddziały:

 

– Centralny Blok Operacyjny,

 

– Dział Anestezjologii,

 

– Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

 

– Odział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej,

 

– Oddział Obserwacyjno – zakaźny i Hepatologii,

 

– Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

 

– Oddział Kardiologii,

 

– Izba Przyjęć,

 

– Oddział Okulistyki,

 

– Oddział Hematologii,

 

– Poradnie specjalistyczne

 

Prosimy o kontakt z Działem Kadr tel. 32/39-63-232 i Naczelną Pielęgniarką tel. 32/39-63-305