Zasady odwiedzin chorych

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Ze względu na panującą pandemię Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu wprowadziła zakaz odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych.

Wyjątek stanowią pacjenci w ciężkim stanie, niemniej odwiedziny będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału. 

Dyrekcja umożliwia przekazanie rzeczy niezbędnych pacjentom (środki higieniczne, odzież, żywność). Opisane paczki (Imię i nazwisko pacjenta, oddział + ewentualnie numer sali) można zostawiać przez całą dobę na portierni szpitala przy ul. Żeromskiego 7 oraz przy Al. Legionów 49.