Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

„Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”

2012 r.-
„Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”