Zakup pomp infuzyjnych

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“SPZOZ Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ze środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU zakupił 5 pomp Infuzyjnych jednostrzykawkowych AP 14. Zakupione pompy infuzyjne trafiły na Oddział Chorób Wewnętrzny i Diabetologii oraz na Oddział Reumatologii. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 15. 900 zł brutt