Władysław Perchaluk członkiem Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Władysław Perchaluk został członkiem Zespołu Doradców senackiej Komisji Zdrowia. Prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu jest jednym z 15 ekspertów zaproszonych do tego grona.

 

Prof. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP,  podczas wręczenia nominacji zaznaczył: – Oczekujemy tylko tego, abyśmy mogli zgodnie pracować po to, aby walka z tą straszna pandemią przyjęła jakieś racjonalne przesłanki. Ale również po to, żeby po pandemii, kiedy wszyscy będziemy lizali rany, polską ochronę zdrowia starać się wprowadzić na ścieżkę prawidłowej pracy, na której w tej chwili de facto nie jest.

 

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP uczestnicy zgodnie stwierdzili, że priorytetowym tematem prac jest analiza projektu strategii szczepień przeciwko koronawirusowi, którą opracował rząd. Zgodzili się, że szczepienia powinny być przeprowadzone na jak największą skalę, a jednocześnie wyrazili zaniepokojenie, że plan został opracowany przez urzędników i nie skonsultowano go z ekspertami. Poza tym członkowie zespołu mają obawy związane ze sceptycznym nastawieniem obywateli do poddania się szczepieniom oraz licznymi głosami antyszczepionkowców. W związku z tym zaznaczyli, że równolegle z przygotowaniem punktów szczepień należy wziąć pod uwagę edukowanie obywateli w tym temacie.

 

Oprócz Władysława Perchaluka w skład nowego zespołu wspierającego prace senackiej Komisji Zdrowia wchodzi kolejnych 14 ekspertów: Artur Białoszewski, Maciej Bogucki, Michał Czarnuch, Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, prof. Jerzy Duszyński, prof. Robert Flisiak, prof. Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, Hanna Majszczyk, Marcin Pakulski, dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, dr hab. Christoph Sowada, i prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik.

 

Władysław Perchaluk pracuje w ochronie zdrowia od ponad 40. lat, od 17 lat na stanowiskach kierowniczych; obecnie jest dyrektorem Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Wcześniej – w latach 2016-2020 kierował Centrum Zdrowia w Mikołowie. Gościnnie zapraszany jest na wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 3 lat zasiada w radzie programowej kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia tej uczelni. Jest członkiem Rady Programowej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

.