To był dobry okres współpracy w trudnym czasie

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Po ponad roku zakończył swoją pracę w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu dyrektor Władysław Perchaluk, który złożył rezygnację ze względów zdrowotnych.

Dzisiaj, 2 czerwca prezydent Bytomia Mariusz Wołosz oraz zastępca prezydenta Waldemar Gawron podziękowali dyrektorowi za dotychczasową współpracę, podkreślając, że objął swoje obowiązki w trudnym okresie, kiedy wybuchła epidemia koronawirusa, a miejska placówka była jedną z pierwszych w kraju, która zajmowała się hospitalizacją pacjentów zakażonych koronawirusem.

– Przez ponad rok pracy z dyrektorem Perchalukiem w szpitalu zostało podjętych wiele działań, których celem była poprawa jego funkcjonowania. W trakcie epidemii placówka rozpoczęła innowacyjną terapię zakażeń COVID-19 osoczem oraz wprowadziła unikalny na skalę Polski program badań osób, które wyzdrowiały po zakażeniu koronawirusem – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. – Warto dodać, że rozwiązania organizacyjne, jakie wprowadzono w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 były powielane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, a opracowane przez szpital metody leczenia, posłużyły innym placówkom medycznym w walce z COVID-19. 

Władysław Perchaluk mówi, że szczególnie cenił sobie współpracę z zespołem „Jedunki”: – Dziękuję Wam za Wasz profesjonalizm, kulturę osobistą i etykę zawodową, które codziennie decydowały o tym, że praca z Wami była dla mnie przyjemnością. 

Władysław Perchaluk ze służbą zdrowia związany jest od 1977 roku. Posiada wykształcenie wyższe z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szpitalami, jak również pełni funkcję prezesa Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu objął 2 marca 2020 roku.

Warto dodać, że w okresie kiedy Władysław Perchaluk pełnił funkcję dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, oprócz wdrożenia innowacyjnej metody leczenia osoczem zakażonych na COVID-19, realizowała wspólnie ze Śląskim Centrum Chorób Serca badania około 200 osób, które przechorowały COVID-19. Lekarze przebadali u ozdrowieńców stan serca, płuc, a nawet poziom stresu i lęku. Celem badań było lepsze poznanie szkód, jakie COVID-19 wyrządza w ludzkim organizmie, a na ten cel placówki pozyskały grant z Agencji Badań Medycznych.

Dyrektor Perchaluk od kilku lat jest również koordynatorem projektu „Telemedycyna na dalekiej północy” – opieka telemedyczna nad polarnikami Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, w tym zakresie ścisła współpraca z IGF PAN. Jest także członkiem Rady Programowej kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Śląskiego Uniwersytetu Ekonomicznego oraz zespołu doradców przy Komisji Zdrowia Senatu RP, a także koordynatorem projektu „Telemedycyna na dalekiej północy” – opieka telemedyczna nad polarnikami Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. W latach 2016 – 2020 kierował Centrum Zdrowia w Mikołowie. Władysław Perchaluk jest także autorem i współautorem pierwszych prac w zakresie rehabilitacji po zabiegach artroskopowych stawu kolanowego.

fot.  Hubert Klimek, UM Bytom

.