Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu
W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano następujące zadania:

2007 r.–
wykonanie dokumentacji Termomodernizacji Szpitala Specjalistycznego nr 1,

2008 r.–
wymiana stolarki okiennej (Budynek nr I i Budynek nr V (cześciowo)),

2009 r.-
wymiana stolarki okiennej:

Budynek nr V -pozostała część,
Budynek nr IV- całość,
Budynek nr III- 2 okna Oddział Urologii,
częściowa wymiana stolarki drzwiowej,
termomodernizacja Budynku nr I,
remont fragmentu dachu Budynku Szpitala zlokalizowanego przy al. Legionów 49 (darowizna),
rozpoczęcie termomodernizacji fragmentu południowo- wschodniego budynku nr 3 Szpitala.

2010 r.-

kontynuacja zadania pn. termomodernizacja fragmentu południowo- wschodniego budynku nr 3 Szpitala,
ocieplenie stropodachu wraz z przełożeniem pokrycia dachowego- budynek nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 1,
rozpoczęcie termomodernizacji budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7- etap 1 (docieplenie),
termomodernizacja budynku nr 2 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7- etap 1,
rozpoczęcie termomodernizacji budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49- etap 1 (docieplenie),

2011 r.-

ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49- etap 1.
termomodernizacja budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7- etap 1 (docieplenie),
termomodernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49- etap 1 (docieplenie),
Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego RPO WŚL na lata 2007-2013

2012 r.-

Lokalizacja inwestycji: Aleja Legionów 49

dołożenie wełny mineralnej i przykrycie płytami gipsowymi – budynek B-1 Szpital Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy Al. Legionów 49,
termomodernizacja budynku administracji,
wymiana stolarki drzwiowej w budynku B1,
promocja projektu: tablice informacyjno-pamiątkowe.

2013 r.-

Lokalizacja inwestycji: ulica Żeromskiego 7

aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji budynku nr 3, budynku nr 4 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu,
termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu – wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku nr 3 oraz ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku nr 4.

Zadania współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bytomia oraz budżetu państwa w ramach projektu „Kompleksowe działania na rzecz tworzenia regionalnego ośrodka szpitalnego w mieście Bytomiu”

Korzyści: Poprawienie komfortu leczenia pacjentów, zwiększenie efektu ekologicznego i ekonomicznego poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz poprawienie estetyki Szpitala.

Planowany okres realizacji inwestycji: 2007-2014 r.

Cel inwestycji: Poprawa stanu technicznego budynków szpitala.