Przygotowania do otwarcia kolejnego oddziału covidowego

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, zgodnie z zaleceniem Wojewody Śląskiego, przygotowuje się do otwarcia kolejnego oddziału covidowego. Kolejny oddział powinien rozpocząć swoją działalność 1 kwietnia 2021 r. i ma mieć 20 łóżek.

Zwróciliśmy się do wojewody z prośbą o pomoc w wyposażeniu oddziału. Przede wszystkim chodzi o reduktory tlenu – mówi Mirosława Cichocka, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

Obecnie każdy pacjent z COVID-19 musi być leczony tlenem (ze względu na silne duszności), dlatego na nowym oddziale należy zamontować aparaturę do podawania chorym tlenu. Szpital tego sprzętu nie ma i nie ma też środków na jego zakup.

W związku z przygotowaniami do uruchomienia kolejnego oddziału dla pacjentów ciężej przechodzących zakażenie koronawirusem zostały wstrzymane przyjęcia na Oddział Kardiologii i Oddział Neurologii.