Podsumowanie seminarium w Senacie dotyczącego ochrony zdrowia

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Zespół Doradców Senackiej Komisji Zdrowia zwrócił uwagę na palące problemy systemu zdrowia.

Podsumowanie seminarium w Senacie dotyczącego ochrony zdrowia

 

Tematem seminarium Zespołu Doradców Komisji Zdrowia, które odbyło się 6 lutego 2023 r. w Senacie było „Radykalne zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych”. Eksperci podkreślali, że stan zdrowia Polaków jest bliski zapaści i wymaga podjęcia natychmiastowych działań, które zapobiegną katastrofie polskiego systemu ochrony zdrowia. Zdaniem członków zespołu, konieczny jest dwukrotny wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia i dorównania w ten sposób do unijnej średniej. W ocenie ekspertów równolegle należy podjąć działania, które zapewnią efektywne wykorzystanie środków, prowadzenie polityki prozdrowotnej, budowanie systemu opartego na profilaktyce, dysponującego odpowiednią kadrą medyczną i akademicką, na bieżąco monitorowanego, zabezpieczającego potrzeby pacjentów i przynoszącego im satysfakcję z otrzymywanych świadczeń.

 

Zbyt niskie finansowanie i braki kadrowe problemem szpitali

 

Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, zwrócił uwagę na braki kadrowe w szpitalach powiatowych: – Z tego powodu w 23 szpitalach zrzeszonych w naszym Związku trzeba było zawiesić działalność łącznie kilkunastu oddziałów, a wiele wskazuje, że trzeba będzie je ostatecznie zamknąć. Podkreślił także, że ogromnym problemem jest zbyt niskie dofinansowanie placówek – Działania Ministerstwa Zdrowia ograniczające się do działań staży pożarnej, czyli jedynie gaszenia powstających pożarów, nie poprawią wyników ujemnych szpitali będących najbliżej pacjenta.

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.

Fot. Kancelaria Senatu.