Oddział zakaźny ponownie przyjmuje pacjentów

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Decyzją Wojewody Śląskiego Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu znów przyjmuje Pacjentów z innymi chorobami niż COVID-19 (m.in. Chorych z marskością wątroby, wirusowym zapaleniem wątroby, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych czy chorobami odkleszczowymi).
 

Niezmiennie obowiązuje natomiast zakaz odwiedzin Pacjentów na wszystkich oddziałach naszego Szpitala. Wyjątek stanowią Pacjenci w ciężkim stanie, których można odwiedzać w porozumieniu z kierownikiem oddziału. W związku z ograniczeniami, cały czas jest możliwe przekazywanie rzeczy niezbędnych Pacjentom, jak środki higieniczne, odzież i żywność). Opisane paczki (imię i nazwisko Pacjenta, oddział + ewentualnie numer sali) można zostawiać przez całą dobę w portierniach Szpitala przy ul. Żeromskiego 7 oraz przy Al. Legionów 49.
 

Przypominamy również o tym, że zgodnie z decyzją ministra zdrowia, na terenie wszystkich placówek medycznych, w tym również naszego Szpitala, obowiązuje nakaz noszenia maseczek