Nowy sprzęt w „Jedynce”

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Ponad 677 tys. zł dotacji na walkę w epidemią przeznaczyła dla Bytomia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolia. Za te pieniądze Szpital Specjalistyczny nr 1 został wyposażony m.in. w respiratory, łóżka elektryczne i aparaturę do diagnostyki obrazowej.

Pomoc finansowa wyniosła dokładnie 677.400,00 zł i była przeznaczona na realizację zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). W maju br. podpisana została umowa  pomiędzy Górnośląsko –Zagłębiowską Metropolią a Gminą Bytom  o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.  W ramach tych środków zakupiono przez Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu aparaturę i sprzęt medyczny:

– 3 respiratory,

– 15 łóżek elektrycznych,

– 2 łóżka intensywnego nadzoru medycznego,

– aparat EKG,

– aparat UKG.

 

 

.