Nowy sprzęt w „Jedynce”

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“820 tys. zł – tyle wiosną otrzymał nasz Szpital w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Te pieniądze były przeznaczone na zapewnienie odpowiednich warunków leczenia pacjentów z Covid-19.

Teraz możemy poinformować o zakończeniu wszystkich procedur związanych z zamówieniami.

Dzięki dotacji Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu zyskał sprzęt i aparaturę medyczną do leczenia Covid-19, środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt do dezynfekcji.

Wśród zakupów możliwych dzięki dotacji są m.in.:

– wielofunkcyjny aparat USG z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc,

– kardiomonitory (m.in. anestezjologiczny i przenośny),

– defibrylator wraz z wyposażeniem,

– pompy infuzyjne,

– wideolaryngoskopy,

– aparat do dekontaminacji pomieszczeń.

Dotacja została przyznana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

.

.