Nowy rentgen – pożegnanie z kliszą

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“W Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej jest już nowy aparat RTG.

Jest cyfrowy i zastąpił stary – analogowy, który służył pacjentom 25 lat.

Nowoczesny aparat przede wszystkim usprawni pracę techników i lekarzy. Jednym z udogodnień jest to,  że technik, wykonujący zdjęcie od razu zobaczy, czy jest ono ostre. Jeśli będzie poruszone, można od razu zrobić kolejne. Lekarze zaś będą mogli zobaczyć zdjęcia od razu na swoich komputerach (jeśli pacjent jest leczony w naszym szpitalu lub w naszej poradni).

Władysław Perchaluk, dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, wyjaśnia, że zakup cyfrowego rentgena jest krokiem w kierunku cyfryzacji dokumentacji medycznej.

Anna Krzysztofik, starszy technik RTG i Inspektor Ochrony Radiologicznej w „Jedynce” mówi, że teraz pacjenci już nie będą otrzymywać kliszy, a płytkę z nagranym na niej zdjęciem. Technicy zaś unikną kontaktu z chemikaliami, które wcześniej były potrzebne do wywołania zdjęcia i procesu obróbki zdjęcia.

Wraz z zakupem urządzenia zostały zakupione specjalny program komputerowy i duplikator płyt oraz wyremontowana pracownia.

Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu był możliwy dzięki dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. Koszt inwestycji to 1 494 720 zł brutto.

.

              

.

.