Zakup myjki-dezynfektora na potrzeby Oddziału Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Lokalizacja inwestycji
ul. Żeromskiego 7

 

Umowa nr 1483/2023/PZUSA/10/Katowice z dnia 22 czerwca 2023 r. zawarta w ramach funduszu prewencyjnego PZU SA.

 

Wartość inwestycji:

całkowita wartość Projektu:26 892,00 w tym:

 

 

 

Okres realizacji projektu:od 22 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem inwestycji jest zakup myjki-dezynfektora na potrzeby Oddziału Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru niezbędnej do utrzymywania odpowiedniej jakości świadczonych działań medycznych i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażeń wewnątrzszpitalnych.