Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

2007 r.-
opracowanie wniosku- studium wykonalności,

2008 r.-
zakup bazy diagnostyczno- zabiegowej, tj. m.in.: kolonoskop, videoduoendoskop, zestaw laparoskopowy, kamera telecam, głowica kamery endoskopii urologicznej, sprężarka, laser biostymulacyjny, wózek transportowo- kąpielowy, laryngoskop, urządzenia do kontroli jakości RTG, witrekton lampa szczelinowa, aparat do diatermii, kardiomonitor, aparat do kriochirurgii, perimetr statyczny, laryngoskop- zestaw, wirówka centrifuge, adapter, rotor laboratoryjny, pulsoksymetr, optyka Hokins II, aparat EKG, diagnostyka laboratoryjna- Sahara, optyka Hopkinsa II. 3 szt. defibrylatorów, ssak operacyjny, gastroskop + myjnia automatyczna, rektoskop, defibrylator, system monitorowania centalnego, klipsownica, zestaw X- Scribe, laser, ultrasonograf, fotel do dializ, kardiomonitor, łózko szpitalne, optyka, autokeratorefraktometr.

2009 r.-

zakup bazy diagnostyczno- zabiegowej tj. hyfrekator, tomograf TOPCON 3D OCT- 1000 MARK 2, Mikroskop spekularny TOPCON SP 3000 P, aparat RTG z ramieniem C, EKG, pompa infuzyjna, komputer do OCT z monitorem, uretorenoskop,
opracowanie dokumentacji osłon stałych w nowoprojektowanej Pracowni RTG,
aktualizacja dokumentacji przebudowy budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu na potrzeby pracowni RTG,
wykonanie projektu osłon stałych,

Rok 2010 i 2011:

zakup aparatury medycznej dla oddziałów zabiegowych oraz zakup pierwszego wyposażenia dla zmodernizowanych obiektów budowlanych,
zakup echokardiografu (dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia),
zakup videokolonoskopu zabiegowo – terapeutycznego

2012 r.-

zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”

2013 r.-

Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bytomia oraz budżetu państwa w ramach projektu „Kompleksowe działania na rzecz tworzenia regionalnego ośrodka szpitalnego w mieście Bytomiu”

Korzyści: Poprawa komfortu leczenia pacjentów, unowocześnienie i poszerzenie bazy diagnostyczno zabiegowej.

2014 r.-

Przeniesienie aparatu RTG wraz z jego ucyfrowieniem- DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji i dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii- DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA.

2015 r.-

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „„Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu” – DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA