Milion dla „Jedynki”

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Radni Bytomia jednogłośnie opowiedzieli się za przekazaniem Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 pieniędzy na pokrycie części straty placówki za 2020 rok. Na konto lecznicy trafi milion złotych.

Stan finansów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu nie odbiega od ogólnopolskiej normy. „W podobnej sytuacji jest ponad 200 szpitali w Polsce. Przyczynami zadłużenia placówek są braki kadrowe oraz niedoszacowane wyceny świadczeń medycznych” – wyjaśnia Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

„Bytomski samorząd – właściciel Szpitala nr 1, nieustannie prowadzi działania mające na celu zmniejszenie straty ważnej dla mieszkańców placówki. To konieczne, aby nie dopuścić do jej likwidacji”– mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Ze sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 za 2020 rok wynika, że placówka poniosła stratę w wysokości ponad 12 mln zł, która po odjęciu 2,2 mln kosztów amortyzacji zamknęła się w kwocie ponad 10 mln zł. Włącznie z poprzednimi uchwałami Rady Miejskiej na pokrycie części straty netto za 2020 rok przekazano dotąd kwotę w łącznej wysokości 6,3 mln zł. Obecna strata do pokrycia kształtuje się na poziomie 3,4 mln zł.