Kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19 (PC19)

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Prof. Jerzy Jaroszewicz, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu jest jednym z redaktorów pracy „Kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19 (PC19)”.

COVID-19, czyli choroba wywoływana przez SARS-CoV-2 okazała się schorzeniem o złożonej patogenezie z wysoką śmiertelnością wśród osób starszych, ale też wieloma przypadkami zgonów i ciężkich przebiegów u osób młodszych, które trudno było wyjaśnić schorzeniami współistniejącymi.

Zespół 12 autorów w praktyce zajmujących się problematyką COVID-19, pod kierownictwem dwóch znakomitych klinicystów prof. Jerzego Jaroszewicza i prof. Mariusza Gąsiora podjął się trudu przybliżenia złożonych merytorycznie problemów, jakimi są przewlekle zarówno somatyczne, jak i psychiczne następstwa przebycia zakażenia SARS-CoV-2.

Inspiracją do stworzenia tego opracowania było prowadzone w ramach grantu Agencji Badań Medycznych (grant nr 2020/ABM/COVID19/0011), pionierskie prospektywne badanie obserwacyjne powikłań krótko- i długoterminowych u osób, które przebyły zakażenie SARS-CoV-2. Badanie SILCOV-19 (The Silesian Complications of COVID-19 Database) w dalszym ciągu się toczy, ale już na obecnym etapie pozwala na wyciągnięcie wielu istotnych wniosków dotyczących wpływu choroby na pracę płuc, serca, stanu krzepnięcia, wątroby, układu nerwowego, ale też stanu psychicznego naszych pacjentów. Autorami tego opracowania są doświadczeni klinicyści, pracownicy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Postarali się oni na następnych kilkudziesięciu stronach podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie opieki nad osobami, które przebyły SARS-CoV-2, lecz również zaproponować zalecenia eksperckie. Z całą pewnością prowadzenie chorych z następstwami COVID-19 będzie kolejnym istotnym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Mamy nadzieję, że opracowanie to ułatwi prowadzenie chorych, których na dzień dzisiejszy w Polsce jest już ponad 1,5 miliona, a liczba ta wzrasta z każdym dniem.

Książka jest kierowana przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu i może im pomóc w leczeniu osób, u których wystąpiły powikłania po COVID-19.

.

.