Inwestycja realizowana z udziałem środków z dotacji Narodowego Funduszu Zdrowia:

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Inwestycja realizowana z udziałem środków z dotacji Narodowego Funduszu Zdrowia:

Inwestycja realizowana z udziałem środków z dotacji Narodowego Funduszu Zdrowia

  1. Finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniobiorców – wartość zadania: 286 880,70 zł.