Informatyk – ogłoszenie o pracy

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zatrudni INFORMATYKA

Zadania:

Osoba zainteresowana podjęciem pracy zobowiązana jest złożyć w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu następujące dokumenty:

Administratorem danych jest Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zatrudnienia.

List motywacyjny oraz CV wraz z klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu” prosimy wysyłać na adres:                              

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu. ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom lub na adres e-mail: info@szpital1.bytom.pl