INFORMACJA DLA RODZIN PACJENTÓW

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“INFORMACJA DLA RODZIN PACJENTÓW

 

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w związku z zakazem odwiedzin, jaki obowiązuje do odwołania,

umożliwia przekazanie rzeczy niezbędnych pacjentom (środki higieniczne, żywność, odzież).

Przekazanie następuje według ustalonych zasad i tylko w określonych godzinach.

 

1. Rzeczy powinny być odpowiednio zapakowane (w sposób, który uchroni je przed ewentualnym uszkodzeniem).

2. Na paczce musi znajdować się imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa oddziału, w którym przebywa.

3. Miejsce odbioru paczek – portiernia szpitala (ul. Żeromskiego 7) w godzinach:

 

08:00 – 10:00

14:00 – 16:00

20:00 – 21:00

 

4. Osoba przekazująca paczkę musi podpisać oświadczenie (dostępne
u pracownika portierni).

5. Paczka zostanie dostarczona pacjentowi niezwłocznie (nie później niż do 12 godzin).