Drodzy Pacjenci !

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 12/2020 z dnia 4.06.2020 r.

Drodzy Pacjenci!

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu w związku z panującą pandemią koronawirusa SARS CoV-2 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wprowadza następujące wytyczne w zakresie postępowania osób przebywających na terenie Szpitala:

 1. Pacjenci którzy w ciągu ostatnich 14 dni podróżowali poza granice kraju proszeni
  są o bezwzględne poinformowanie o tym lekarza prowadzącego.

 2. Prosimy o zgłaszanie się na badania/wizyty/zabiegi oraz wszelkie inne świadczenia wykonywane na terenie Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu punktualnie, bez osób towarzyszących, jeżeli ich obecność nie jest niezbędna.

 3. Wejście do Szpitala możliwe jest tylko drzwiami znajdującymi się od ul. Prusa.

 4. Do Szpitala wolno wejść tylko i wyłącznie z prawidłowo założoną maseczką zasłaniająca jednocześnie usta i nos.

 5. Każda osoba przed wejściem jest zobligowana do podania celu wizyty na terenie Szpitala.

 6. Każdej osobie przed wejściem zostanie zmierzona temperatura. Jeśli wskazanie termometru będzie wyższe niż 38°C, wprowadzone zostaną odpowiednie procedury obowiązujące
  na terenie Szpitala.

 7. Po pomiarze temperatury należy zdezynfekować dłonie zgodnie z wytycznymi GIS. Dozownik z płynem odkażającym znajduje się przy wejściu do Szpitala w Izbie Przyjęć.

 8. Każda osoba przez cały okres pobytu na terenie Szpitala ma bezwzględny obowiązek:

 1. Po zakończeniu badania/wizyty/zabiegu itd. należy udać się bezpośrednio do wyjścia
  i jak najszybciej opuścić teren Szpitala.

DALEJ OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN