Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek nr 1- ul. Żeromskiego 7

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek nr 1- ul. Żeromskiego 7

Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek nr 1- ul. Żeromskiego 7

2008 r.-

Wykonanie dokumentacji- „Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek 1 i 3- ul. Żeromskiego 7”,
Rozpoczęcie remontu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek 1 i 3- ul. Żeromskiego 7”,

2009 r.-

Kontynuacja i zakończenie remontu dostosowania pomieszczeń na potrzeby I piętra Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek 1 i 3- ul. Żeromskiego 7”,

2010 r. –

Remont dostosowania pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii w budynku nr 1- parter, Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek 1 i 3- ul. Żeromskiego 7”.

Korzyści: Poprawienie komfortu leczenia pacjentów oraz estetyki, dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii do obowiązujących przepisów i norm.

Planowany okres realizacji inwestycji: 2007-2012 r.

Cel inwestycji: Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala. Dostosowanie budynków do wymogów określonych przepisami prawa.

2015 r. –

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych
i sanitarnych- budynek nr 1-ul. Żeromskiego 7- DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA
I BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek nr 1-
ul. Żeromskiego 7” (W TRAKCIE REALIZACJI):

Wykonanie remontu Oddziału Okulistyki wraz z niezbędnymi podłączeniami instalacji znajdujących się na innych kondygnacjach,

Wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej budynku nr 1 Szpitala,

Wykonanie pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków i łóżek, będących środkami transportu dla pacjentów (piwnica budynku nr 1),

Modernizacja instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej centralnego bloku operacyjnego.

– DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA