Członkowie ZSzPWŚ na VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, którego członkiem jest Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, bierze udział w VII edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – największej debacie o zdrowiu w regionie.
 
W czwartek, 3 marca, w dwóch panelach wzięli udział przedstawiciele zarządu Związku: prezes Władysław Perchaluk oraz wiceprezesi Krzysztof Zaczek i Jerzy Szafranowicz. W sesji „Zarządzanie szpitalami – katalog wyzwań”, w której uczestniczył Władysław Perchaluk, dyskusja dotyczyła ochrony zdrowia w kontekście napaści Rosji na Ukrainę, reformy szpitalnictwa, kryzysu kadrowego, nowych technologii medycznych i aktualnych zagadnień związanych z polityką zdrowotną państwa.
 
Z kolei w panelu „Model opieki zdrowotnej w powiecie” wzięli udział Krzysztof Zaczek, wiceprezes Związku i prezes Szpitala Murcki oraz Jerzy Szafranowicz, wiceprezes Związku i dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Sesja dotyczyła m.in. roli szpitali powiatowych w regionalnej polityce zdrowotnej, planowanej reformy szpitalnictwa oraz powiatów w systemie zdrowia publicznego.