Bytomska “Jedynka” podnosi jakość usług kardiologicznych

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu zakwalifikował się do projektu „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”, uruchomionego przez Ministerstwo Zdrowia. Placówka otrzymała wsparcie finansowe na wdrożenie zdalnych konsultacji kardiologicznych oraz zakup niezbędnego sprzętu, który poprawi jakość usług świadczonych przez Oddział Kardiologii. 

 

Bytomska “Jedynka” jako jedna z 20 placówek w Polsce zakwalifikowała się do projektu i otrzymała grant. Udział w programie niesie za sobą szereg korzyści dla pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Kardiologii.

 

Z myślą o Pacjentach

 

Projekt E-KONSYLIUM daje kardiologom możliwość zdalnych konsultacji ze specjalistami wyższego szczebla, którzy pracują w szpitalach klinicznych i uniwersyteckich. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na szybszą diagnostykę, bez konieczności transportu do innych ośrodków czy dodatkowych wizyt u specjalistów. – Lekarze będą mogli przekazywać sobie pełną dokumentację danego Pacjenta z wynikami diagnostyki obrazowej i konsultować na bieżąco jego stan zdrowia przez kamerę z wykorzystaniem dedykowanej platformy – mówi Kinga Wieczorek, p.o. dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 1 i dodaje, że bytomska placówka wdroży pierwsze zdalne konsultacje z początkiem listopada bieżącego roku.

 

Współpraca z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu

 

Bytomska “Jedynka” w programie E-KONSYLIUM pełni funkcję Szpitala Partnerskiego, współpracującego z Ośrodkiem Wiodącym – Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu –  oraz placówką Podstawowej Opieki Zdrowotnej: Przychodnią Lekarską Szombierki.

 

Nowa jakość i sprzęt dla kardiologów

 

Wartość grantu przyznanego bytomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 to 177 tys. zł, z czego 84 tys. zł placówka przeznaczy na zdalne konsultacje oraz 13 tys. zł na komputery typu All in One. Za pozostałe środki zostanie zakuponyi sprzęt, który podniesie jakość usług świadczonych przez specjalistów z Oddziału Kardiologii, w tym m.in. trzy holtery oraz nowoczesny aparat EKG. – Załoga Szpitala nr 1 ma duże serce do pracy i dzięki temu zaangażowaniu pozyskałą grant. Cieszę się, że kardiolodzy z placówki będą współpracować ze specjalistami z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i konsultować pacjentów lokalnej poradni. To z pewnością przełoży się na jeszcze szybszą i skuteczniejszą pomoc tym, którzy jej potrzebują – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.