Aktualności

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“
820 tys. zł dotacji

820 tys. zł – tyle wynosi dotacja dla naszego Szpitala. Umowa między Szpitalem Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu a Ministerstwem Zdrowia już została podpisana. 

Pieniądze zostały nam przyznane, jak to określa umowa, „w celu zapewnienia odpowiednich warunków leczenia pacjentów z COVID-19”. I będą wydane na:

– doposażenie w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną,

– środki ochrony indywidualnej,

– sprzęt do dezynfekcji.

Przypomnijmy, że już od roku w naszym Szpitalu są leczeni chorzy na COVID-19. Nasi specjaliści aktywnie uczestniczą w badaniach nad sposobami leczenia choroby, między innymi osoczem, radioterapią czy przy wykorzystaniu leku opartego na osoczu ozdrowieńców.

Dotacja została przyznana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

,
,

Pobierz aplikację STOP COVID!

Nasz szpital włącza się w promocję aplikacji na telefon STOP COVID.

Skutecznie pomaga ona w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wszystkie potrzebne informacje oraz linki pomocne przy instalacji znajdują się tu: https://www.gov.pl/web/protegosafe 

.

.

 

.

.

Aparat high flow

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu wzbogacił się o aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej.

Służy on pacjentom, ciężko przechodzącym COVID-19, którym nie wystarcza podstawowa terapia tlenowa, a którzy jeszcze nie powinni korzystać z respiratora.

Zakup urządzenia został sfinansowany z otrzymanej przez Szpital z dotacji z budżetu Miasta Bytomia, naszego organu prowadzącego; koszt zakupu aparat to kwota 17 500 zł brutto.

.

.

Nowy rentgen - pożegnanie z kliszą

W Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej jest już nowy aparat RTG.

Jest cyfrowy i zastąpił stary – analogowy, który służył pacjentom 25 lat.

Nowoczesny aparat przede wszystkim usprawni pracę techników i lekarzy. Jednym z udogodnień jest to,  że technik, wykonujący zdjęcie od razu zobaczy, czy jest ono ostre. Jeśli będzie poruszone, można od razu zrobić kolejne. Lekarze zaś będą mogli zobaczyć zdjęcia od razu na swoich komputerach (jeśli pacjent jest leczony w naszym szpitalu lub w naszej poradni).

Władysław Perchaluk, dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, wyjaśnia, że zakup cyfrowego rentgena jest krokiem w kierunku cyfryzacji dokumentacji medycznej.

Anna Krzysztofik, starszy technik RTG i Inspektor Ochrony Radiologicznej w „Jedynce” mówi, że teraz pacjenci już nie będą otrzymywać kliszy, a płytkę z nagranym na niej zdjęciem. Technicy zaś unikną kontaktu z chemikaliami, które wcześniej były potrzebne do wywołania zdjęcia i procesu obróbki zdjęcia.

Wraz z zakupem urządzenia zostały zakupione specjalny program komputerowy i duplikator płyt oraz wyremontowana pracownia.

Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu był możliwy dzięki dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. Koszt inwestycji to 1 494 720 zł brutto.

.

              

.

.

„Jedynka” uczestniczy w badaniu nowego leku na COVID-19

W Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu oficjalnie zaczęło się badanie kliniczne leku na bazie osocza ozdrowieńców przygotowywanego przez Biomed Lublin.

Organizatorem badań jest Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie kierowana przez prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Tomasiewicza, a sponsorowane są one przez Agencję Badań Medycznych. Nasza bytomska placówka jest jedną z paru w kraju, w których będą prowadzone badania. Udział „Jedynki” w badaniu wynika z długoletniej współpracy prof. Krzysztofa Tomasiewicza i dr hab. n. med. Jerzego Jaroszewicza, kierownika Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Przypomnijmy, że w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu jest obecnie 35 łóżek dedykowanych pacjentom z COVID-19.

 

Jerzy Jaroszewicz wyjaśnia, że lek to ulepszona wersja osocza ozdrowieńców, w którym dokładnie wiemy, co podajemy. Widzimy, iż osocze nie szkodzi, a pomaga, zaś lek jest oparty na tym samym mechanizmie działania, tylko jest jeszcze czystszy.

 

Pacjentom trafiającym na oddział zakaźny „Jedynki” będzie proponowane uczestnictwo w badaniu. Chorzy muszą w sposób świadomy zgodzić się na przystąpienie do badania.

 

Jerzy Jaroszewicz: – Trzeba podkreślić, że wszyscy pacjenci, którzy zgodzą się przystąpić do programu, otrzymają (oprócz nowego leku) leczenie zgodne z naszą najlepszą wiedzą. A to ile osób będzie włączonych do badania, zależy też przede wszystkim od dynamiki przyjęć. Leczenie będzie trwało kilka dni plus nasza obserwacja trwająca do miesiąca, choć niekoniecznie w szpitalu. Celem badania klinicznego jest weryfikacja bezpieczeństwa i skuteczności. I dzięki temu, że będziemy włączali różnych pacjentów, będzie wiadomo, u których chorych najlepiej się to sprawdza..

.

.

.

 

 

Medal Miasta Bytomia dla Jerzego Jaroszewicza

Dzisiaj (4.02.2021) dr hab. n. med Jerzy Jaroszewicz otrzymał z rąk prezydenta Mariusza Wołosza Medal Miasta Bytomia. Został wyróżniony za ciężką pracę, jaką wykonuje podczas pandemii.

Medal Miasta Bytomia przyznaje prezydent na wniosek kapituły osobom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia dla miasta w pięciu dziedzinach: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej i sportowej. Jerzy Jaroszewicz od ponad 17 lat związany jest zawodowo ze Szpitalem Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Obecnie pełni funkcję Kierownika Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii. W okresie epidemii COVID-19 bardzo aktywnie działa. W swojej pracy mobilizuje wszelkie dostępne środki do walki z pandemią, poszukuje rozwiązań w zakresie monitorowania i zapobiegania szerzeniu się zakażenia wirusem SARS-Cov-2. Jest także nieocenionym głosem doradczym na posiedzeniach sztabu kryzysowego miasta, wspierając władze miasta w walce z epidemią na terenie Bytomia. Doktor Jaroszewicz jest również członkiem zespołu Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, badającego powikłania z jakimi zmagają się pacjenci, którzy przeszli COVID-19.

 

Podczas skromnej uroczystości w szpitalu lekarz otrzymał medal z rąk prezydenta Mariusz Wołosza i Mariusza Janasa, przewodniczącego Rady Miasta.

 

Dziękuję, że mogę na pana liczyć. Pana wiedza i sugestie są dla mnie bardzo ważne – mówił prezydent Mariusz Wołosz.

 

Bardzo dziękuję. To wyróżnienie ze strony miasta, choć nie jestem bytomianinem, jest dla mnie bardzo ważne – dziękował laureat. I zaznaczył: Chciałbym podziękować przede wszystkim zespołowi, który pracuje z pełnym oddaniem: lekarzom, pielęgniarkom, salowym. To bardzo ciężka praca.

 

Wcześniej, w sierpniu 2020 roku Jerzy Jar   oszewicz otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych. Został odznaczony w imieniu Prezydenta RP przez Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka.

 

   Fot. z archiwum UM

Szczepionka dla personelu oddziału zakaźnego

Pracownicy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przyjęli dzisiaj (7.01.2021) pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

Do szczepienia zgłosili się wszyscy. Pierwsi w kolejce stali lekarze pełniący tego dnia dyżur. Po szczepieniu wracali do chorych.

Przypomnijmy, że od marca 2020 r. na oddziale leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem.

Jestem już zaszczepiony i jestem z tego powodu szczęśliwy. Z perspektywy ubiegłego roku  to jeden z lepszych zawodowo dni – mówi dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, kierownik oddziału. I przypomina: – Szczepionka jest jedyną szansą normalizacji naszego życia: zawodowego i prywatnego.

– Szczepienia przebiegają prawidłowo, dokładnie tak jak zaplanowaliśmy. W przyszłym tygodniu akcja będzie kontynuowana – mówi Aneta Wąsek, p.o. naczelnej pielęgniarki w „Jedynce”.

Dla personelu oddziału zakaźnego akcja szczepień jest tym ważniejsza, że już widać sygnały nadchodzącej tzw. trzeciej fali pandemii – na oddziale prawie wszystkie z 35 miejsc są zajęte, wielu chorych bardzo ciężko choruje, niektórych niestety nie udaje się wyleczyć.

.

.

W naszym szpitalu rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19

W miejskim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu rozpoczęły się dzisiaj {5.01.2021) szczepienia przeciwko COVID-19. Jako pierwszy zaszczepił się Władysław Perchaluk, dyrektor placówki, zaraz po nim dr n. med. Mirosława Cichocka, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

Na szczepionkę być może najbardziej czekają specjaliści, którzy leczyli chorych na COVID-19, w tym najtrudniejsze przypadki. – Od samego początku byłam zdecydowana. Po tym, co widziałam na oddziale covidowym nie wahałam się ani chwili – mówi dr Cichocka, która przez ponad miesiąc kierowała w „Jedynce” dodatkowym oddziałem dla chorych zakażonych koronawirusem. Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii, gdzie już od marca są leczeni chorzy na COVID-19 mówi: – U nas, na naszym oddziale na szczepienia zapisali się wszyscy.

 

Dzięki pierwszej partii szczepionek do piątku w „Jedynce” zaszczepi się około 180 osób – nie tylko personel medyczny, ale i pracownicy administracji szpitala oraz np. aptek czy specjaliści z gabinetów stomatologicznych. Wszyscy oni są w tzw. grupie zero, która szczepi się w pierwszej kolejności. – Już teraz mamy zarejestrowanych do szczepienia 726 osób. Widać, że zainteresowanie rośnie – mówi dyrektor Perchaluk. Kolejna partia szczepionek dotrze do miejskiego szpitala w poniedziałek.

 

Szczepienia są w „Jedynce” prowadzone w dwóch miejscach. W każdym punkcie pracują lekarz i pielęgniarka. Kolejne osoby podchodzą mniej więcej co ok. 10 minut, tak by w poczekalni nie było tłoku. Szczepienie poprzedza wywiad lekarski. Już po podaniu szczepionki każdy dostaje niewielki kartonik z datą podania kolejnej dawki. Musi się to odbyć nie później niż 21 dni po podaniu pierwszej dawki. Na kartoniku jest też unikalny kod QR, który pewniej już wkrótce będzie najszybszą drogą powrotu do normalności.

 

Zdjęcia: archiwum UM Bytom, fot. Hubert Klimek

 

 

 

.

.

 

Covid19


SZCZEPIENIA COVID19

 

 

W celu zgłoszenia się do zaszczepienia przeciwko COVID-19 należy wypełnić załączoną tabelę oraz oświadczenie (dla każdej z osób).

– Tabela (Tabela)

– Oświadczenie (Oświadczenie)

 

Informacja dot. przetwarzania danych w związku z realizacją procesu szczepień (Informacja)

 

 

Wypełnioną tabelę oraz skany oświadczeń należy wysłać na adres mailowy: szczepieniacovid19@szpital1.bytom.pl
Oryginały oświadczeń proszę dosłać pocztą na adres : Sekretariat Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu ,ul. Żeromskiego 7 z dopiskiem „oświadczenia”, lub dostarczyć osobiście.

 

 

O terminie szczepień będziemy informować mailowo.

 

 

Każda osoba zgłaszająca się do zaszczepienia powinna posiadać wypełniony kwestionariusz kwalifikacji: Kwestionariusz

 

 

Wszelkie informacje oraz pytania prosimy kierować na adres mailowy : szczepieniacovid19@szpital1.bytom.pl

 

 

Telefon do informacji: 32 396 32 96 – Dział Organizacji Lecznictwa i Statystyki.

 

 

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
Kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą u lekarza (PDF gotowy do pobrania znajduje się pod tą informacją). Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli lekarzowi zdecydować, czy można u Pani/Pana wykonać w dniu dzisiejszym szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane przez lekarza w czasie kwalifikacji do szczepienia. Lekarz może zadać dodatkowe pytania. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego realizującego szczepienie.
.
.
.
.

Nawigacja