820 tys. zł dotacji

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“820 tys. zł – tyle wynosi dotacja dla naszego Szpitala. Umowa między Szpitalem Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu a Ministerstwem Zdrowia już została podpisana. 

Pieniądze zostały nam przyznane, jak to określa umowa, „w celu zapewnienia odpowiednich warunków leczenia pacjentów z COVID-19”. I będą wydane na:

– doposażenie w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną,

– środki ochrony indywidualnej,

– sprzęt do dezynfekcji.

Przypomnijmy, że już od roku w naszym Szpitalu są leczeni chorzy na COVID-19. Nasi specjaliści aktywnie uczestniczą w badaniach nad sposobami leczenia choroby, między innymi osoczem, radioterapią czy przy wykorzystaniu leku opartego na osoczu ozdrowieńców.

Dotacja została przyznana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

,
,