Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home»

Deklaracja dostępności architektonicznej (dostępność architektoniczna)

Dostępność architektoniczna budynków Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu.

 1. Zabudowania kompleksu szpitalnego bazują na pięciu blokach szpitalnych połączonych stałymi poziomymi łącznikami umożliwiającymi swobodną komunikację po infrastrukturze szpitala.

 2. Korytarze i hole wewnętrzne umożliwiają przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 3. W budynkach szpitala znajdują się windy osobowo-towarowe umożliwiające komunikację pionową i zatrzymanie się na każdej kondygnacji.

 4. Windy w budynku Nr 1, Nr 3 i Nr 5 są windami wewnętrznymi, natomiast winda
  w budynku Nr 4 znajduje się w szybie dobudowanym do budynku i jest dostępna
  z poziomu zewnętrznego traktu komunikacyjnego.

 5. W obrębie budynków zlokalizowane są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 6. W obrębie Centralnej Izby Przyjęć dostępny jest wózek inwalidzki.

 7. Przed budynkiem szpitala wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób
  z niepełnosprawnościami.

 8. Do szpitala można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 9. Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

 10. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 11. W budynkach szpitala rozmieszczone są informacje wizualne (kierunkowskazy, tablice i znaki informacyjne, plan zabudowań szpitalnych) ułatwiające nawigację
  i poruszanie się po obiekcie. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Informacje udzielane są również przez pracowników ochrony szpitala dyżurujących w budynku portierni zlokalizowanym przy wjeździe od strony ul. Żeromskiego.

 12. Dojazd do szpitala jest możliwy komunikacją miejską.


Blok Nr 1

Budynek jest obiektem zabytkowym.

Do Bloku Nr 1 prowadzą dwa wejścia, wejście nr 1 od ul. Żeromskiego 7 oraz wejście nr 2
od strony łącznika szpitala.

 • Wejście nr 1 od ul. Żeromskiego 7 jest obecnie wyłączone z użytkowania.
  Ewentualna dostępność wejścia ograniczona jest schodami.

 • Wejście nr 2 dostępne jest z poziomu korytarza łączącego budynki szpitalne. Możliwość wejścia do bloku nr 1 schodami lub za pomocą windy. Korytarz łączący budynki szpitalne dostępny jest z poziomu parkingu szpitala, brak przeszkód komunikacyjnych i ograniczeń dostępności.

Blok Nr 2

Do Bloku Nr 2 prowadzi 1 wejście dostępne z poziomu terenu/parkingu szpitala.
W Bloku Nr 2 mieści się Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz Oddział Terenowy RCKiK Katowice w Bytomiu. W Bloku Nr 2 działają podmioty zewnętrzne, które nie są instytuacjonalnie związane ze szpitalem, wykonując usługi poza działalnością szpitala .

Blok Nr 3

 • Do Bloku Nr 3 można dostać się wejściem z poziomu parkingu szpitala lub łącznikami spinającymi budynki szpitalne, do których dostęp zapewniają bezprogowe wejścia.

 • W Bloku Nr 3 znajdują się 2 windy umożliwiające transport pionowy na wyższe kondygnacje budynku.

 • Windy oraz ich otoczenie zapewniają pełną dostępność osobom niepełnosprawnym.

Blok Nr 4

Do Bloku Nr 4 można dostać się 3 wejściami, z których dwa zapewniają swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym.

 • Wejście nr 1 korytarzem od strony Izby Przyjęć zapewnia wolny od barier architektonicznych dostęp do budynku

 • Wejście nr 2 dostępne z poziomu wewnętrznego dziedzińca szpitala prowadzi na klatkę schodową i wymaga pokonania biegu schodowego

 • Wejście nr 3 do szybu windy dostępne z poziomu podwórka, umożliwia pacjentom bezpośredni dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Winda oraz jej otoczenie zapewniają pełną dostępność osobom niepełnosprawnym.

Na parterze budynku znajdują się 2 toalety dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami

Blok Nr 5

Do Bloku Nr 5 można dostać się 4 wejściami z czego 3 zapewniają swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym.

 • Wejście nr 1 od strony ul. Prusa, możliwy dostęp schodami, a także wjazd podjazdem z poziomu chodnika.

 • Wejście nr 2 od strony Centralnej Izby Przyjęć, możliwy dostęp podjazdem
  z poziomu parkingu szpitala, drzwi otwierają się automatycznie, dostęp
  do budynku wolny od barier architektonicznych,

 • Wejście nr 3 od strony podwórka szpitala, konieczność pokonania dwóch stopni.

 • Wejście nr 4 za pośrednictwem łącznika i korytarzy szpitala, dostępność bez ograniczeń architektonicznych. Wejścia do łącznika dostępne z poziomu parkingu szpitala.

 • Przestrzeń dostępna dla Pacjentów na poziomie parteru oraz w obrębie Centralnej Izby Przyjęć zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość manewrowania
  i przemieszczania się wózkiem.

 • Do wyższych kondygnacji budynku dostęp zapewniają 2 klatki schodowe oraz 2 windy.

 • Na parterze budynku znajdują się 2 toalety dostosowane do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami

 • Przed budynkiem od strony ul. Prusa wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.