• A
  • A+
  • A++
» Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informacja

Szpital informuje, że postępowania o wartości zamówienia równej bądź przekraczającej kwotę 130 000,00 zł netto od 01.01.2024 r. prowadzi za pośrednictwem portalu Smart PZP pod adresem:

https://szpital1bytom.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 

Szpital informuje, że postępowania o wartości zamówienia równej bądź przekraczającej kwotę 130 000,00 zł netto wszczęte przed 01.01.2024 r. prowadzi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem::

https://portal.smartpzp.pl/szpital1bytom

 

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Beata Jonak

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Katarzyna Ciurysek

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Wioletta Klita

tel.(032) 39-63-332
e-mail: zampub@szpital1.bytom.pl