Praca

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Praca

Osoba zainteresowana podjęciem pracy zobowiązana jest złożyć w Sekretariacie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu następujące dokumenty:

  • podanie z prośbą o przyjęcie do pracy,
  • CV, list motywacyjny,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu, uprawnienia specjalne)

Ochrona Danych Osobowych – informacja dla kandydatów do pracy

 

List motywacyjny oraz CV wraz z klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji* przez Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu” proszę wysłać na adres:  SPZOZ Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ul.Żeromskiego 7 41-902 Bytom lub na adres e-mail:kadry@szpital1.bytom.pl

 

* W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji z treści powyższej klauzuli prosimy usunąć zwrot „i przyszłych”.

Oferty pracy

 

  • LEKARZ SPECJALISTA HEMATOLOG
  • LEKARZ SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PIELĘGNIARKA