Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Oddziały i poradnie»Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik Zakładu: mgr piel. Małgorzata Chabros Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Świderska

Kontakt:

Centrala: 32 281 92 44-43
Kierownik Zakładu: wew.423

Dyżurka lekarska: wew.426
Dyżurka pielęgniarska: wew. 422- II piętro, 435- III piętro
Sekretariat: wew.424

Konto Bankowe: ING Bank Śląski S.A. 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

Liczba łóżek : 64

O Nas


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską dla osób z różnymi przewlekłymi schorzeniami wieku starczego. Niezależnie od wieku przyjmowane są również osoby dorosłe, będące po udarach, wylewach, po urazach kręgosłupa i zabiegach operacyjnych wymagających rehabilitacji. Zapewniamy specjalistyczne konsultacje lekarskie tj. neurologiczną, laryngologiczną, okulistyczną itd. a także rehabilitację, konsultacje i opiekę psychologa, opiekę duszpasterską.

Pacjenci mają możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę. Dysponujemy Pracownią Rehabilitacyjną wyposażoną w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny. Mamy liczną, dobrze wyszkoloną kadrę fizykoterapeutów, którzy prowadzą codzienną rehabilitację
w zależności od schorzeń i potrzeb pacjentów.

Pacjenci objęci są całodobową profesjonalną opieką i pielęgnacją przez wyszkolony personel pielęgniarski a także opiekunki osób starszych, zapewniając tym samym właściwą opiekę pielęgnacyjną i dobre samopoczucie pacjentów i miłą, domową, ciepłą atmosferę. Staramy się, by pacjenci przebywający u nas byli otaczani troską i życzliwością przez wszystkie osoby posługujące chorym.

Warunki przyjęcia na oddział

 

Przyjęcie na oddział jest możliwe po złożeniu stosownej, prawidłowo wypełnionej, dokumentacji (druki dostępne w sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7, w siedzibie ZOL-u, ul. Aleja Legionów 49 oraz na stronie internetowej www.szpital1.bytom.pl
w zakładce „Dla Pacjenta” ).

Konieczne jest złożenie kserokopii dokumentów:

 • wypisów z pobytów szpitalnych,
 • dowodu osobistego,
 • karty NFZ
 • karty ZUS,
 • decyzji o przyznaniu emerytury/renty,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli pacjent takowe posiada).

 

 • Zalecamy, aby w dniu przyjęcia, Pacjent posiadał aktualne wyniki badań krwi, w tym morfologii, cukru, elektrolitów oraz kreatyniny. Badania powinny zostać wykonane nie później niż 7 dni przed przyjęciem. Aktualne wyniki badań pozwolą zapewnić właściwą opiekę medyczną od pierwszego dnia pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Uwaga:Ze względu na przepisy RODO przyjmuje się, że wykonanie i zachowanie kopii dowodu tożsamości pacjenta jest dopuszczalne tylko w przypadku wyrażenia na to swobodnej i dobrowolnej zgody przez pacjenta, zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych za zgodą osoby, której dotyczą.
W przypadku braku zgody pacjenta na przekazanie kserokopii dokumentów prosimy o zabranie dokumentów do wglądu przy przyjęciu pacjenta do zakładu.

 

 • Prawidłowo wypełnione wnioski oraz kserokopie dokumentów należy składać w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który mieści się przy Al. Legionów 49 w Bytomiu.
 • Wniosek wraz ze wskazanymi załącznikami składa rodzina pacjenta, opiekun prawny/faktyczny lub pracownik socjalny.
 • Po rozpatrzeniu wniosku, rodzina pacjenta zostaje poinformowana telefonicznie (przez sekretariat Zakładu) o terminie przyjęcia Pacjenta .
 • Zalecamy, aby w dniu przyjęcia, Pacjent posiadał aktualne wyniki badań krwi, w tym morfologii, cukru, elektrolitów oraz kreatyniny. Badania powinny zostać wykonane nie później niż 7 dni przed przyjęciem. Aktualne wyniki badań pozwolą zapewnić właściwą opiekę medyczną od pierwszego dnia pobytu
  w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
 • Pacjent przebywający w Zakładzie ponosi częściowo koszty pobytu w ZOL-u, obejmują one koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 • Miesięczna opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% dochodu miesięcznego, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osób przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych.
 • Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie.
 • Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.
 • W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody (chory nieprzytomny) na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody.
 • Pacjent nie może chorować na choroby nowotworowe, psychiczne oraz alkoholowe.

 

Wszelkie informacje dotyczące przyjęcia udzielane są w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu lub pod numerem telefonu 32 281 92 41-43 wew. 224
w dni robocze od godziny 11:00 do 13:00

Ważne dokumenty

 • Informacja dla pacjenta dot, przetwarzania danych osobowych [pobierz]
 • Oświadczenie o rachunku bankowym [pobierz]
 • Skierowanie [pobierz]
 • Zgoda pacjenta [pobierz]
 • Zgoda pacjenta 2 [pobierz]
 • Opinia lekarska [pobierz]
 • Oświadczenie o dochodach [pobierz]
 • Aktualne wyniki badań krwi, w tym morfologii, cukru, elektrolitów oraz kreatyniny.

WAŻNE! DO ZAKŁADU NIE PRZYJMUJE SIĘ PACJENTÓW, JEŻELI PODSTAWOWYM WSKAZANIEM JEST CHOROBA NOWOTWOROWA, CHOROBA PSYCHICZNA LUB UZALEŻNIENIE W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU.