Pododdział Neurologii

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Oddziały i poradnie»Pododdział Neurologii

Pododdział Neurologii

Koordynator Pododdziału Neurologii

dr n. med. Witold Opiełka

Pielęgniarka koordynująca Pododdziałem Neurologii
Klaudia Świętek

Liczba łóżek: 20 w tym 3 stanowiska intensywnej opieki medycznej

 

O nas
Neurologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.
Oddział Neurologii naszego szpitala zajmuje się leczeniem pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi z terenu Bytomia, Piekar Śląskich i Radzionkowa. Dysponuje 37 łóżkami. Pacjenci mają bezpośredni dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki (między innymi Tomografii Rezonansu Magnetycznego , Tomografii Komputerowej z opcją naczyniową, EEG i EMG)

 

Warunki przyjęcia na oddział

Podstawą przyjęcia do Oddziału jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
W stanach zagrożenia życia pacjenci przyjmowani są bez skierowania. O przyjęciu do Oddziału każdorazowo decyduje lekarz dyżurny.

 

 

Jak trafić na nasz oddział

(w celu dojścia na Oddział neurologii kierując się wejściem od ulicy Prusa, przechodzimy przez Izbę Przyjęć, w końcu korytarza skręcamy na lewo do windy, wjeżdżamy na trzecie piętro)

 

Kontakt

Ordynator Oddziału: + 48 32 396 32 66

Dyżurka lekarska : + 48 32 396 32 14

Dyżurka  Pielęgniarska : + 48 32 396 32 87

Pracownia  EEG i EMG : +48 32 396 32 97

 

Kadra medyczna (biały personel)
Personel medyczny Oddziału stanowią lekarze specjaliści.

 

Pracownie diagnostyczne

Elektroencefalografia (EEG) − nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram.
Nasz Oddział dysponuje nowoczesnym cyfrowym aparatem elektroencefalograficznym wyposażonym w opcje Video-EEG i Holter EEG. Badania wykonuje wykwalifikowana techniczka a opisują lekarze z wieloletnim doświadczeniem.
Elektromiograficzna:
Elektromiografia (EMG) – diagnostyka czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych (elektroneurografia) za pomocą urządzenia wzmacniającego potencjały bioelektryczne mięśni i nerwów – elektromiografu. Elektromiografia jest podstawowym badaniem dodatkowym służącym do rozpoznawania chorób obwodowego układu nerwowego oraz mięśni (pozwala ocenić m.in. ich zdolność do pracy). Aparat EMG czyli elektromiograf służy także często również do badania potencjałów wywołanych.
Elementy badania:

 

* właściwa elektromiografia – badanie czynności elektrycznej mięśni
* elektroneurografia – badanie przewodnictwa we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych
* badanie fali F
* próby miasteniczne – testy transmisji nerwowo-mięśniowej

 

Nasza pracownia dysponuje nowoczesnym aparatem EMG umożliwiającym szeroką i dokładną ocenę stanu układu nerwowo-mięśniowego.
Pracownia Dopplerowska:
USG dopplerowskie – jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany długości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można wykreślić kierunek i prędkość przepływu krwi.
Oddział dysponuje podstawowym aparatem Dopplerowskim, ale w razie potrzeby na terenie Szpitala znajduje się również pracownia kolorowego Dopplera.