Oddział Kardiologii

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Oddziały i poradnie»Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologii ze stan. Intensywnego Nadzoru

Kierownik Oddziału
dr n. med. Mirosława Cichocka, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Pielęgniarka Koordynująca
mgr pielęgniarstwa Wioletta Czerwińska-Opara

Liczba łóżek: 21 w tym 4 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego

 

O nas

Oddział dysponuje 24 łóżkami zwykłymi oraz 4-osobową salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, wyposażoną w nowoczesną aparaturę monitorującą.

Na oddziale zatrudnionych jest 4 lekarzy w tym 2 kardiologów, 1 lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z Kardiologii i 1 lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z Chorób Wewnętrznych.

Zapewniamy całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską zarówno w stanach zagrożenia życia, jak i w zakresie diagnostyki i leczenia chorych z chorobami układu krążenia.

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zachowawczym:

– niewydolności serca zarówno ostrej jak i przewlekłej

– nieinwazyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych

– choroby niedokrwiennej serca

– zastawkowych wad serca

– zaburzeń rytmu i przewodzenia

– zatorowości płucnej

– choroby nadciśnieniowej

– omdleń

Posiadamy:

– pracownię badań czynnościowych wyposażoną w nowoczesną bieżnię do wykonywania prób wysiłkowych,

– pracownię holterowską z automatycznymi rejestratorami, umożliwiającymi dokonywanie całodobowych zapisów EKG oraz pomiarów ciśnienia tętniczego

– pracownię echokardiografii z możliwością wykonywania badań przezklatkowych oraz przezprzełykowych.

Ciągłość opieki zapewnia przyszpitalna Poradnia Kardiologiczna.

Posiadamy akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu kardiologii.

Warunki przyjęcia na oddział

1. Ustalenie terminu przyjęcia planowego:

– osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Oddziału Kardiologii (telefon 32 3963262)

– należy mieć przy sobie ważne skierowanie do Oddziału Kardiologii, podać dane osobowe – imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, PESEL i dane ze skierowania

2. W dniu planowanego przyjęcia:

– należy zgłosić się między godziną 7.30 a 10 rano do głównej Izby Przyjęć Szpitala (blok V od ul. Prusa)

– należy posiadać przy sobie dokumenty jak przy ustalaniu terminu przyjęcia oraz dodatkowo dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ (karta chipowa, druk RMUA z ostatniego miesiąca/legitymację ubezpieczeniową, legitymację emeryta lub rencisty)

– należy posiadać wcześniejszą dokumentację medyczną (wypisy ze szpitali, ewentualnie wyniki wykonanych ambulatoryjnie badań diagnostycznych, spis aktualnie zażywanych leków)

– w miarę możliwości być na czczo

Jak trafić na nasz Oddział

W celu dojścia na Oddział Kardiologii kierując się wejściem od ulicy Żeromskiego, przechodzimy przez przewiązkę do windy w bloku nr III, wjeżdżamy windą na 2 piętro

Kontakt

Sekretariat Oddziału 32 3963262

Dyżurka Lekarska 32 3963261

e-mail: kardiologia@szpital1.bytom.pl