Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologii

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Oddziały i poradnie»Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologii

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologii

Kierownik Oddziału
dr n. med. Katarzyna Wilemska-Kaszuba

Pielęgniarka Koordynująca 
Justyna Hołojuch

Ilość łóżek: 38 w tym 3 łóżka intensywnej opieki medycznej

O nas

Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologii realizuje diagnostykę i leczenie pełnego zakresu chorób wewnętrznych ze specjalizacją w kierunku diabetologii, endokrynologii, oraz medycyny behawioralnej. Leczenie szpitalne jest kontynuowane w przyszpitalnych poradniach: diabetologicznej, endokrynologicznej.
Zespół Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologii, który tworzą specjaliści z zakresu diabetologii, reumatologii, kardiologii, geriatrii i chorób wewnętrznych posiada pełne kwalifikacje do realizacji usług:

1. Diagnostyki i terapii chorób wewnętrznych oraz schorzeń pokrewnych,
2. Diagnostyki i terapii ostrych stanów zagrożenia życia,
3. Konsultacji w trybie pilnym i planowym, kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych;
(chirurgicznych, kardiologicznych, okulistycznych, urologicznych).

4. Kwalifikacji i przygotowania pacjentów do zabiegów operacyjnych (chirurgicznych, kardiologicznych, okulistycznych, urologicznych)

Zatrudniony w oddziale wysoce wykwalifikowany personel zapewnia profesjonalną opiekę medyczną. Pracujący na oddziale lekarze to specjaliści z zakresu: chorób wewnętrznych,diabetologii, geriatrii, reumatologii, zdrowia publicznego. W ramach oddziału prowadzone są indywidualne szkolenia chorych i ich rodzin dotyczące zasad leczenia dietetycznego w cukrzycy oraz szeroko rozumianej edukacji.

Oddział od wielu lat ma akredytację umożliwiającą lekarzom uzyskanie specjalizacji z chorób wewnętrznych, diabetologii i zdrowia publicznego. Posiada także akredytację do odbywania staży cząstkowych z chorób wewnętrznych w systemie modułowym.

Pracownicy Odziału prowadzą również zajęcia dydaktyczne dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; publikują pracę naukowe w kraju i zagranicą oraz uczestniczą w licznych konferencjach i zjazdach naukowych z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych.

WAŻNIEJSZE TELEFONY:

Sekretariat: 32/396-33-04
Dyżurka pielęgniarska: 32/396-32-72
Dyżurka lekarska: 32/396-32-11; 32/396-32-70
e-mail: wewnetrzny@szpital1.bytom.pl