Deklaracja dostępności

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.szpital1.bytom.pl/ na której Państwo się właśnie znajdują w celu wyświetlenia informacji dotyczących naszego podmiotu.

Dane teleadresowe jednostki:

Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1
ul. Żeromskiego 7
41-902 Bytom

tel. (32) 39 63 200

e-mail: info@szpital1.bytom.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 11.12.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.10.2023

 

Deklaracja dostępności cyfrowej (dostępność cyfrowa)

Deklaracja dostępności architektonicznej (dostępność architektoniczna)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej zgłoś to do Sekretariatu Szpitala mailowo:info@szpital1.bytom.pl lub telefonicznie (32) 39 63 200

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  • Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

  • Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

  • Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

  • Informujemy,że jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl