Aktualności

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“
Ruszył drugi oddział covidowy

Dzisiaj rano (17.03.2021) zaczął pracę drugi oddział covidowy w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu (w budynku przy ul. Żeromskiego 7).

Oddział jest przygotowany na przyjęcie 30 pacjentów. Tym samym nasz Szpital ma 65 miejsc dla zakażonych  SARS-CoV-2. Przypomnijmy, że w „Jedynce” pacjenci ciężej przechodzący zakażenie koronawirusem są leczeni od marca zeszłego roku na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii.

Kolejny oddział covidowy powstał na polecenie Wojewody Śląskiego i reakcji na coraz większą liczbę zachorowań. Jego koordynatorem została dr n. med. Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. I to właśnie personel tego oddziału stanowi trzon zespołu leczącego pacjentów z Covid-19. Do lekarzy, pielęgniarek i opiekunek medycznych z interny dołączyli także lekarze z kardiologii, neurologii i okulistyki.

Na oddziale są dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej (z respiratorami).

Tym samym do odwołania wstrzymano przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz działanie internistycznej izby przyjęć. Pozostałe oddziały działają bez zmian.

Przypomnijmy, że jesienią 2020 roku, podczas „drugiej fali” w „Jedynce” także działały dwa oddziały dla chorych na Covid-19. Wówczas to wyremontowano i dostosowano oddział hematologii do standardów obowiązujących na oddziale zakaźnym.

.

.

.

Kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19 (PC19)

Prof. Jerzy Jaroszewicz, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu jest jednym z redaktorów pracy „Kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19 (PC19)”.

COVID-19, czyli choroba wywoływana przez SARS-CoV-2 okazała się schorzeniem o złożonej patogenezie z wysoką śmiertelnością wśród osób starszych, ale też wieloma przypadkami zgonów i ciężkich przebiegów u osób młodszych, które trudno było wyjaśnić schorzeniami współistniejącymi.

Zespół 12 autorów w praktyce zajmujących się problematyką COVID-19, pod kierownictwem dwóch znakomitych klinicystów prof. Jerzego Jaroszewicza i prof. Mariusza Gąsiora podjął się trudu przybliżenia złożonych merytorycznie problemów, jakimi są przewlekle zarówno somatyczne, jak i psychiczne następstwa przebycia zakażenia SARS-CoV-2.

Inspiracją do stworzenia tego opracowania było prowadzone w ramach grantu Agencji Badań Medycznych (grant nr 2020/ABM/COVID19/0011), pionierskie prospektywne badanie obserwacyjne powikłań krótko- i długoterminowych u osób, które przebyły zakażenie SARS-CoV-2. Badanie SILCOV-19 (The Silesian Complications of COVID-19 Database) w dalszym ciągu się toczy, ale już na obecnym etapie pozwala na wyciągnięcie wielu istotnych wniosków dotyczących wpływu choroby na pracę płuc, serca, stanu krzepnięcia, wątroby, układu nerwowego, ale też stanu psychicznego naszych pacjentów. Autorami tego opracowania są doświadczeni klinicyści, pracownicy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Postarali się oni na następnych kilkudziesięciu stronach podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie opieki nad osobami, które przebyły SARS-CoV-2, lecz również zaproponować zalecenia eksperckie. Z całą pewnością prowadzenie chorych z następstwami COVID-19 będzie kolejnym istotnym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Mamy nadzieję, że opracowanie to ułatwi prowadzenie chorych, których na dzień dzisiejszy w Polsce jest już ponad 1,5 miliona, a liczba ta wzrasta z każdym dniem.

Książka jest kierowana przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu i może im pomóc w leczeniu osób, u których wystąpiły powikłania po COVID-19.

.

.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet!

W naszym Szpitalu pracuje tak wiele fantastycznych Pań.

Dzisiaj, z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Wam życzymy pogody ducha, miłości oraz powodzenia we wszystkich Waszych przedsięwzięciach! 

.

.

820 tys. zł dotacji

820 tys. zł – tyle wynosi dotacja dla naszego Szpitala. Umowa między Szpitalem Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu a Ministerstwem Zdrowia już została podpisana. 

Pieniądze zostały nam przyznane, jak to określa umowa, „w celu zapewnienia odpowiednich warunków leczenia pacjentów z COVID-19”. I będą wydane na:

– doposażenie w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną,

– środki ochrony indywidualnej,

– sprzęt do dezynfekcji.

Przypomnijmy, że już od roku w naszym Szpitalu są leczeni chorzy na COVID-19. Nasi specjaliści aktywnie uczestniczą w badaniach nad sposobami leczenia choroby, między innymi osoczem, radioterapią czy przy wykorzystaniu leku opartego na osoczu ozdrowieńców.

Dotacja została przyznana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

,
,

Pobierz aplikację STOP COVID!

Nasz szpital włącza się w promocję aplikacji na telefon STOP COVID.

Skutecznie pomaga ona w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wszystkie potrzebne informacje oraz linki pomocne przy instalacji znajdują się tu: https://www.gov.pl/web/protegosafe 

.

.

 

.

.

Aparat high flow

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu wzbogacił się o aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej.

Służy on pacjentom, ciężko przechodzącym COVID-19, którym nie wystarcza podstawowa terapia tlenowa, a którzy jeszcze nie powinni korzystać z respiratora.

Zakup urządzenia został sfinansowany z otrzymanej przez Szpital z dotacji z budżetu Miasta Bytomia, naszego organu prowadzącego; koszt zakupu aparat to kwota 17 500 zł brutto.

.

.

Nowy rentgen - pożegnanie z kliszą

W Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej jest już nowy aparat RTG.

Jest cyfrowy i zastąpił stary – analogowy, który służył pacjentom 25 lat.

Nowoczesny aparat przede wszystkim usprawni pracę techników i lekarzy. Jednym z udogodnień jest to,  że technik, wykonujący zdjęcie od razu zobaczy, czy jest ono ostre. Jeśli będzie poruszone, można od razu zrobić kolejne. Lekarze zaś będą mogli zobaczyć zdjęcia od razu na swoich komputerach (jeśli pacjent jest leczony w naszym szpitalu lub w naszej poradni).

Władysław Perchaluk, dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, wyjaśnia, że zakup cyfrowego rentgena jest krokiem w kierunku cyfryzacji dokumentacji medycznej.

Anna Krzysztofik, starszy technik RTG i Inspektor Ochrony Radiologicznej w „Jedynce” mówi, że teraz pacjenci już nie będą otrzymywać kliszy, a płytkę z nagranym na niej zdjęciem. Technicy zaś unikną kontaktu z chemikaliami, które wcześniej były potrzebne do wywołania zdjęcia i procesu obróbki zdjęcia.

Wraz z zakupem urządzenia zostały zakupione specjalny program komputerowy i duplikator płyt oraz wyremontowana pracownia.

Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu był możliwy dzięki dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. Koszt inwestycji to 1 494 720 zł brutto.

.

              

.

.

„Jedynka” uczestniczy w badaniu nowego leku na COVID-19

W Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu oficjalnie zaczęło się badanie kliniczne leku na bazie osocza ozdrowieńców przygotowywanego przez Biomed Lublin.

Organizatorem badań jest Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie kierowana przez prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Tomasiewicza, a sponsorowane są one przez Agencję Badań Medycznych. Nasza bytomska placówka jest jedną z paru w kraju, w których będą prowadzone badania. Udział „Jedynki” w badaniu wynika z długoletniej współpracy prof. Krzysztofa Tomasiewicza i dr hab. n. med. Jerzego Jaroszewicza, kierownika Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Przypomnijmy, że w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu jest obecnie 35 łóżek dedykowanych pacjentom z COVID-19.

 

Jerzy Jaroszewicz wyjaśnia, że lek to ulepszona wersja osocza ozdrowieńców, w którym dokładnie wiemy, co podajemy. Widzimy, iż osocze nie szkodzi, a pomaga, zaś lek jest oparty na tym samym mechanizmie działania, tylko jest jeszcze czystszy.

 

Pacjentom trafiającym na oddział zakaźny „Jedynki” będzie proponowane uczestnictwo w badaniu. Chorzy muszą w sposób świadomy zgodzić się na przystąpienie do badania.

 

Jerzy Jaroszewicz: – Trzeba podkreślić, że wszyscy pacjenci, którzy zgodzą się przystąpić do programu, otrzymają (oprócz nowego leku) leczenie zgodne z naszą najlepszą wiedzą. A to ile osób będzie włączonych do badania, zależy też przede wszystkim od dynamiki przyjęć. Leczenie będzie trwało kilka dni plus nasza obserwacja trwająca do miesiąca, choć niekoniecznie w szpitalu. Celem badania klinicznego jest weryfikacja bezpieczeństwa i skuteczności. I dzięki temu, że będziemy włączali różnych pacjentów, będzie wiadomo, u których chorych najlepiej się to sprawdza..

.

.

.

 

 

Medal Miasta Bytomia dla Jerzego Jaroszewicza

Dzisiaj (4.02.2021) dr hab. n. med Jerzy Jaroszewicz otrzymał z rąk prezydenta Mariusza Wołosza Medal Miasta Bytomia. Został wyróżniony za ciężką pracę, jaką wykonuje podczas pandemii.

Medal Miasta Bytomia przyznaje prezydent na wniosek kapituły osobom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia dla miasta w pięciu dziedzinach: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej i sportowej. Jerzy Jaroszewicz od ponad 17 lat związany jest zawodowo ze Szpitalem Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Obecnie pełni funkcję Kierownika Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii. W okresie epidemii COVID-19 bardzo aktywnie działa. W swojej pracy mobilizuje wszelkie dostępne środki do walki z pandemią, poszukuje rozwiązań w zakresie monitorowania i zapobiegania szerzeniu się zakażenia wirusem SARS-Cov-2. Jest także nieocenionym głosem doradczym na posiedzeniach sztabu kryzysowego miasta, wspierając władze miasta w walce z epidemią na terenie Bytomia. Doktor Jaroszewicz jest również członkiem zespołu Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, badającego powikłania z jakimi zmagają się pacjenci, którzy przeszli COVID-19.

 

Podczas skromnej uroczystości w szpitalu lekarz otrzymał medal z rąk prezydenta Mariusz Wołosza i Mariusza Janasa, przewodniczącego Rady Miasta.

 

Dziękuję, że mogę na pana liczyć. Pana wiedza i sugestie są dla mnie bardzo ważne – mówił prezydent Mariusz Wołosz.

 

Bardzo dziękuję. To wyróżnienie ze strony miasta, choć nie jestem bytomianinem, jest dla mnie bardzo ważne – dziękował laureat. I zaznaczył: Chciałbym podziękować przede wszystkim zespołowi, który pracuje z pełnym oddaniem: lekarzom, pielęgniarkom, salowym. To bardzo ciężka praca.

 

Wcześniej, w sierpniu 2020 roku Jerzy Jar   oszewicz otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych. Został odznaczony w imieniu Prezydenta RP przez Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka.

 

   Fot. z archiwum UM

Szczepionka dla personelu oddziału zakaźnego

Pracownicy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przyjęli dzisiaj (7.01.2021) pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

Do szczepienia zgłosili się wszyscy. Pierwsi w kolejce stali lekarze pełniący tego dnia dyżur. Po szczepieniu wracali do chorych.

Przypomnijmy, że od marca 2020 r. na oddziale leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem.

Jestem już zaszczepiony i jestem z tego powodu szczęśliwy. Z perspektywy ubiegłego roku  to jeden z lepszych zawodowo dni – mówi dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, kierownik oddziału. I przypomina: – Szczepionka jest jedyną szansą normalizacji naszego życia: zawodowego i prywatnego.

– Szczepienia przebiegają prawidłowo, dokładnie tak jak zaplanowaliśmy. W przyszłym tygodniu akcja będzie kontynuowana – mówi Aneta Wąsek, p.o. naczelnej pielęgniarki w „Jedynce”.

Dla personelu oddziału zakaźnego akcja szczepień jest tym ważniejsza, że już widać sygnały nadchodzącej tzw. trzeciej fali pandemii – na oddziale prawie wszystkie z 35 miejsc są zajęte, wielu chorych bardzo ciężko choruje, niektórych niestety nie udaje się wyleczyć.

.

.

Nawigacja