Aktualności

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“
Modernizacja instalacji tlenowej

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wykorzystuje obecnie ok. 3,5 tys. litów stężonego tlenu na dobę. Nigdy wcześniej zapotrzebowanie na tlen w naszej placówce nie było tak wysokie. Wynika to z faktu, że praktycznie wszyscy pacjenci z Covid-19 są leczeni tlenem.

Tomasz Filaszkiewicz, kierownik Działu Organizacji i Infrastruktury w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu: – Instalacje działają pod maksymalnym obciążeniem, a zużycie tlenu wzrosło prawie dziesięciokrotnie.

Obecnie nasz Szpital zamawia już nie tylko pojedyncze butle tlenu (które trzeba było wymieniać nawet co trzy godziny), a przede wszystkim tzw. wiązki – specjalne zestawy kilku butli. Każda wiązka to około 600 litrów stężonego tlenu i nawet półtorej tony. W trybie pilnym przeprowadzono dodatkowy przegląd instalacji tlenowych, zmodernizowano i rozbudowano przyłącza zasilające, a także przygotowano specjalne miejsca w których będą magazynowane wiązki z tlenem. To wszystko jest efektem prac przygotowawczych przed otwarciem trzeciego oddziału covidowego.

Przypomnijmy, że Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu leczy pacjentów z Covid-19 już na trzech oddziałach. Łóżek dla chorych zakażonych SARS-CoV-2 jest 83, w tym trzy respiratorowe; w leczeniu jest też wykorzystywany aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem High flow. Nasi pacjenci (w budynkach przy ul. Żeromskiego 7 i al. Legionów 49) codziennie korzystają z sześciu takich wiązek wymienianych już tylko raz dziennie.

Inwestycje zostały przeprowadzone ze środków szpitala. Wydano ok. 39 tys. zł netto.

.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia.
Z tej okazji przekazujemy życzenia od Władysława Perchaluka, dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 1: – W tym wyjątkowym dniu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom naszego Szpitala za ich pełną oddania pracę. Życzę szczęścia, powodzenia we wszystkich planach i zadowolenia z pracy.
.

Życzenia Wielkanocne

Pełni nadziei spoglądamy w przyszłość i czekamy na Święta Wielkanocne. W tym wyjątkowym okresie życzmy sobie szczęścia, miłości, zdrowia i pogody ducha!

Pracownikom „Jedynki”, naszym współpracownikom i przyjaciołom składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu:
Władysław Perchaluk, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
dr. n. med. Mirosława Cichocka, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Aneta Wąsek, Naczelna Pielęgniarka

.

.

INFORMACJA

W związku z otwarciem kolejnego oddziału dla pacjentów zakażonych Sars-CoV-2 Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu informuje o zmianach w  funkcjonowaniu Pracowni EMG i EEG

Pracownia badań EMG i EEG

znajduję się na Oddziale Hematologii, II piętro, pokój nr 13

ZAPISY NA BADANIE EMG

odbywają się wyłącznie telefonicznie  (32) 39 63 294

w godzinach 8:00 – 11:00

ZAPISY NA BADANIE EEG

Zapisy odbywają się wyłącznie telefonicznie (32) 39 63 215 w dniach

08.04.2021 8:00 – 12:00

14.04.2021 8:00 – 12:00

15.04.2021 8:00 – 12:00

21.04.2021 8:00 – 12:00

22.04.2021 8:00 – 12:00

28.04.2021 8:00 – 12:00

Trzeci oddział covidowy

Dzisiaj (1 kwietnia 2021) ruszył trzeci oddział covidowy w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu.

Oddział jest przygotowany na przyjęcie 20 pacjentów ciężej przechodzących zakażenie SARS-CoV-2. Przy każdym łóżku jest dostęp do tlenu, ponieważ obecnie wszyscy pacjenci mają silne duszności i wymagają leczenia tlenem.

Zespół pracujący w nowym oddziale został skompletowany spośród personelu „Jedynki”. – Jestem bardzo wdzięczny pracownikom: lekarzom, pielęgniarkom, i opiekunkom medycznym oraz paniom utrzymującym ogólną higienę szpitalną, że zgodzili się pracować na tak trudnym oddziale. Skompletowanie dobrego zespołu jest zawsze najtrudniejsze – nam się udało – mówi Władysław Perchaluk, dyrektor miejskiego szpitala. – Dziękuję także władzom Bytomia, które nas bardzo wspierają.

Z Agencji Rezerw Materiałowych nasz Szpital otrzymał sprzęt, dzięki któremu możliwe było dzisiejsze otwarcie oddziału: 20 dozowników tlenu wraz z nawilżaczami, pięć pomp infuzyjnych i kardiomonitor.

Zaraz po porannym otwarciu oddziału miejsca zaczęły się sukcesywnie zapełniać.

Obecnie w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu są 83 łóżka na trzech oddziałach dla pacjentów z COVID-19 (w tym trzy łóżka respiratorowe). Wszystkie mają dostęp do aparatury umożliwiającej tlenoterapię.

.

.

.

Przygotowania do otwarcia kolejnego oddziału covidowego

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, zgodnie z zaleceniem Wojewody Śląskiego, przygotowuje się do otwarcia kolejnego oddziału covidowego. Kolejny oddział powinien rozpocząć swoją działalność 1 kwietnia 2021 r. i ma mieć 20 łóżek.

Zwróciliśmy się do wojewody z prośbą o pomoc w wyposażeniu oddziału. Przede wszystkim chodzi o reduktory tlenu – mówi Mirosława Cichocka, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

Obecnie każdy pacjent z COVID-19 musi być leczony tlenem (ze względu na silne duszności), dlatego na nowym oddziale należy zamontować aparaturę do podawania chorym tlenu. Szpital tego sprzętu nie ma i nie ma też środków na jego zakup.

W związku z przygotowaniami do uruchomienia kolejnego oddziału dla pacjentów ciężej przechodzących zakażenie koronawirusem zostały wstrzymane przyjęcia na Oddział Kardiologii i Oddział Neurologii.

Paczki dla pacjentów

Rodziny naszych pacjentów, którzy przebywają na jednym z oddziałów przy ul. Żeromskiego 7, mogą przekazywać im paczki do godz. 12.00.

Paczki muszą być opisane (dla kogo i na jaki oddział). Zostawia się je na portierni (najłatwiejsze dojście od ul. Żeromskiego).

Dla pacjentów z oddziału zakaźnego przy al. Legionów 49 paczki zostawia się na stoliku – tzw. czyste wejście od strony podwórka (pamiętajmy o opisie!). Dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego paczki najlepiej zostawić na portierni przy a. Legionów 49.

.

.

.

Ruszył drugi oddział covidowy

Dzisiaj rano (17.03.2021) zaczął pracę drugi oddział covidowy w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu (w budynku przy ul. Żeromskiego 7).

Oddział jest przygotowany na przyjęcie 30 pacjentów. Tym samym nasz Szpital ma 65 miejsc dla zakażonych  SARS-CoV-2. Przypomnijmy, że w „Jedynce” pacjenci ciężej przechodzący zakażenie koronawirusem są leczeni od marca zeszłego roku na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii.

Kolejny oddział covidowy powstał na polecenie Wojewody Śląskiego i reakcji na coraz większą liczbę zachorowań. Jego koordynatorem została dr n. med. Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. I to właśnie personel tego oddziału stanowi trzon zespołu leczącego pacjentów z Covid-19. Do lekarzy, pielęgniarek i opiekunek medycznych z interny dołączyli także lekarze z kardiologii, neurologii i okulistyki.

Na oddziale są dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej (z respiratorami).

Tym samym do odwołania wstrzymano przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz działanie internistycznej izby przyjęć. Pozostałe oddziały działają bez zmian.

Przypomnijmy, że jesienią 2020 roku, podczas „drugiej fali” w „Jedynce” także działały dwa oddziały dla chorych na Covid-19. Wówczas to wyremontowano i dostosowano oddział hematologii do standardów obowiązujących na oddziale zakaźnym.

.

.

.

Kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19 (PC19)

Prof. Jerzy Jaroszewicz, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu jest jednym z redaktorów pracy „Kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19 (PC19)”.

COVID-19, czyli choroba wywoływana przez SARS-CoV-2 okazała się schorzeniem o złożonej patogenezie z wysoką śmiertelnością wśród osób starszych, ale też wieloma przypadkami zgonów i ciężkich przebiegów u osób młodszych, które trudno było wyjaśnić schorzeniami współistniejącymi.

Zespół 12 autorów w praktyce zajmujących się problematyką COVID-19, pod kierownictwem dwóch znakomitych klinicystów prof. Jerzego Jaroszewicza i prof. Mariusza Gąsiora podjął się trudu przybliżenia złożonych merytorycznie problemów, jakimi są przewlekle zarówno somatyczne, jak i psychiczne następstwa przebycia zakażenia SARS-CoV-2.

Inspiracją do stworzenia tego opracowania było prowadzone w ramach grantu Agencji Badań Medycznych (grant nr 2020/ABM/COVID19/0011), pionierskie prospektywne badanie obserwacyjne powikłań krótko- i długoterminowych u osób, które przebyły zakażenie SARS-CoV-2. Badanie SILCOV-19 (The Silesian Complications of COVID-19 Database) w dalszym ciągu się toczy, ale już na obecnym etapie pozwala na wyciągnięcie wielu istotnych wniosków dotyczących wpływu choroby na pracę płuc, serca, stanu krzepnięcia, wątroby, układu nerwowego, ale też stanu psychicznego naszych pacjentów. Autorami tego opracowania są doświadczeni klinicyści, pracownicy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Postarali się oni na następnych kilkudziesięciu stronach podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie opieki nad osobami, które przebyły SARS-CoV-2, lecz również zaproponować zalecenia eksperckie. Z całą pewnością prowadzenie chorych z następstwami COVID-19 będzie kolejnym istotnym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Mamy nadzieję, że opracowanie to ułatwi prowadzenie chorych, których na dzień dzisiejszy w Polsce jest już ponad 1,5 miliona, a liczba ta wzrasta z każdym dniem.

Książka jest kierowana przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu i może im pomóc w leczeniu osób, u których wystąpiły powikłania po COVID-19.

.

.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet!

W naszym Szpitalu pracuje tak wiele fantastycznych Pań.

Dzisiaj, z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Wam życzymy pogody ducha, miłości oraz powodzenia we wszystkich Waszych przedsięwzięciach! 

.

.

Nawigacja