Aktualności

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“
Modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej oraz zabudowa baterii kondensatorów w st. transformatorowej Szpitala przy Al. Legionów 49 w Bytomiu

Modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej oraz zabudowa baterii kondensatorów w st. transformatorowej Szpitala przy Al. Legionów 49 w Bytomiu

„Modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej oraz zabudowa baterii kondensatorów w st. transformatorowej Szpitala przy Al. Legionów 49 w Bytomiu”

2013 r.-
Lokalizacja inwestycji: aleja Legionów 49

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej oraz zabudowa baterii kondensatorów w st. transformatorowej Szpitala przy Al. Legionów 49 w Bytomiu”

Zadanie finansowane ze środków własnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

„Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”

2012 r.-
„Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”

Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego przy Al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej

Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego przy Al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej

„Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego przy Al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej „

2012 r.-

zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób nepełnosprawnych – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Al. Legionów 49,
zaprojektowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej wraz z uzgodnieniami do zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego przy Al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej”,
Realizacja zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanegoprzy Al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej” – etap I.

2013 r.-
Lokalizacja inwestycji: aleja Legionów 49

realizacja zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanegoprzy Al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej” – etap II”

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bytomia oraz budżetu państwa w ramach projektu „Kompleksowe działania na rzecz tworzenia regionalnego ośrodka szpitalnego w mieście Bytomiu”

2014 r.-

Dostosowanie pomieszczeń parteru budynku przy al. Legionów 49, do przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z pracownią RTG- DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA

Modernizacja pomieszczenia do wydawania posiłków przy al. Legionów 49- DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA.

Kompleksowa informatyzacja Szpitala

Kompleksowa informatyzacja Szpitala

Kompleksowa informatyzacja Szpitala

2007 r.-
Projekt kompleksowej informatyzacji Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu,

2011 r.-
Zakup 3 serwerów z osprzętem w celu poprawy standardu przechowywania danych trzymanych w serwerowni wraz z poprawą struktury sieci komputerowej Szpitala Specjalistycznego nr 1.

Dotacja Gminy Bytom w wysokości 50 tys. zł. przeznaczonej na projekt pt. „Poprawa standardu przechowywania danych trzymanych w serwerownii wraz z poprawą struktury sieci komputerowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”.

Korzyści: Urządzenia poprawią funkcjonowanie, przepustowość i bezpieczeństwo danych. 

2012 r.-
Zakup 14 zestawów komputerowych wraz z drukarkami w celu uruchomienia systemu informatycznego Apteczek Oddziałowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa zarządzania systemem Apteki wraz z poprawą systemu zamawiania leków oraz towarów medyczny zakupywanych przez Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”.

2015r. –

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Dostosowanie Szpitala do aktualnych standardów informatycznych – etap I”

 

Wartość przeprowadzonej inwestycji: 68.610,34zł
Kwota otrzymanej dotacji: 66.875,89zł
Zadanie obejmowało:
–    budowę połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią (budynek nr 1) a szafą informatyczną (budynek nr 5),
–    zakup 19 zestawów komputerowych,
–    zakup oprogramowania Team Viewer,
–    zakup oprogramowania Content Filter Firewall,
–    zakup 10 switch`y zarządzanych.

 

2016r. –

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Dostosowanie Szpitala do aktualnych standardów informatycznych – etap II”

 

Wartość przeprowadzonej inwestycji: 102.844,59zł
Kwota otrzymanej dotacji: 100.000,00zł
Zadanie obejmowało:
–    wykonanie instalacji światłowodowej
–    zakup serwera
–    zakup zasilacza awaryjnego do serwera
–    zakup zasilacza awaryjnego do kopii zapasowej
–    zakup oprogramowania VM WARE + backup
–    zakup systemu kopii zapasowej NAS,
–    zakup oprogramowania Windows 10 PRO – 6szt.
–    uruchomienie domeny,
–    zakup zestawów komputerowych – 8 szt.

Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu

Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu

Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu

2008 r.-
wykonanie dokumentacji

 

2012 r.-
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej łącznika pomiędzy budynkami B-3 a B-5 oraz inwentaryzacja instalacji podziemnej z uwzględnieniem wszystkich branż, zagospodarowaniem terenu (drogi wewnętrzne) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz odstępstwami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu”


2013 r.-
Lokalizacja inwestycji: ulica Żeromskiego 7

  • Budowa łącznika w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu”,
  • Roboty drogowe w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznych Nr 1 w Bytomiu”.

    Zadania współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bytomia oraz budżetu państwa w ramach projektu „Kompleksowe działania na rzecz tworzenia regionalnego ośrodka szpitalnego w mieście Bytomiu”

Korzyści: Posiadana dokumentacja jest niezbędna do rozpoczęcia realizacji zadania.

2014 r.-

  • Dobudowa szybu windowego w budynku nr 3- DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA

  • Remont I i II piętra budynku nr 5 wraz z wykonaniem niezbędnych prac na innych kondygnacjach- DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA.

 

2015 r.-

  • Remont III i IV piętra budynku nr 5 wraz z wykonaniem niezbędnych prac na innych kondygnacjach – DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA.

Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

2007 r.-
opracowanie wniosku- studium wykonalności,

2008 r.-
zakup bazy diagnostyczno- zabiegowej, tj. m.in.: kolonoskop, videoduoendoskop, zestaw laparoskopowy, kamera telecam, głowica kamery endoskopii urologicznej, sprężarka, laser biostymulacyjny, wózek transportowo- kąpielowy, laryngoskop, urządzenia do kontroli jakości RTG, witrekton lampa szczelinowa, aparat do diatermii, kardiomonitor, aparat do kriochirurgii, perimetr statyczny, laryngoskop- zestaw, wirówka centrifuge, adapter, rotor laboratoryjny, pulsoksymetr, optyka Hokins II, aparat EKG, diagnostyka laboratoryjna- Sahara, optyka Hopkinsa II. 3 szt. defibrylatorów, ssak operacyjny, gastroskop + myjnia automatyczna, rektoskop, defibrylator, system monitorowania centalnego, klipsownica, zestaw X- Scribe, laser, ultrasonograf, fotel do dializ, kardiomonitor, łózko szpitalne, optyka, autokeratorefraktometr.

2009 r.-

zakup bazy diagnostyczno- zabiegowej tj. hyfrekator, tomograf TOPCON 3D OCT- 1000 MARK 2, Mikroskop spekularny TOPCON SP 3000 P, aparat RTG z ramieniem C, EKG, pompa infuzyjna, komputer do OCT z monitorem, uretorenoskop,
opracowanie dokumentacji osłon stałych w nowoprojektowanej Pracowni RTG,
aktualizacja dokumentacji przebudowy budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu na potrzeby pracowni RTG,
wykonanie projektu osłon stałych,

Rok 2010 i 2011:

zakup aparatury medycznej dla oddziałów zabiegowych oraz zakup pierwszego wyposażenia dla zmodernizowanych obiektów budowlanych,
zakup echokardiografu (dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia),
zakup videokolonoskopu zabiegowo – terapeutycznego

2012 r.-

zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”

2013 r.-

Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bytomia oraz budżetu państwa w ramach projektu „Kompleksowe działania na rzecz tworzenia regionalnego ośrodka szpitalnego w mieście Bytomiu”

Korzyści: Poprawa komfortu leczenia pacjentów, unowocześnienie i poszerzenie bazy diagnostyczno zabiegowej.

2014 r.-

Przeniesienie aparatu RTG wraz z jego ucyfrowieniem- DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji i dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii- DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA.

2015 r.-

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „„Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu” – DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA

Usunięcie barier architektonicznych

Usunięcie barier architektonicznych

Usunięcie barier architektonicznych

2008 r.-
„Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego hydraulicznego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych- Blok I, ul. Żeromskiego 7”- rozpoczęcie zadania,

2009 r.-

dokończenie zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego hydraulicznego
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych- Blok I, ul. Żeromskiego 7”,
„Zakup, dostawa i montaż wolnostojącego podnośnika platformowego w budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej przy al. Legionów 49 działającego w strukturach Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu,
„Dobudowa szybu windowego, zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego osobowo- towarowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 4 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7”.

2013 r.-
Lokalizacja inwestycji: ulica Żeromskiego 7

zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – budynek nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bytomia oraz PFRON w ramach „Program wyrównania różnic między regionami II” w obszarze B.

Korzyści: W wyniku realizacji projektów pacjenci oraz osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z usług medycznych oferowanych przez Szpital. Nowe dźwigi przystosowane są do transportu osób niepełnosprawnych. Nieporównywalnie zwiększył się komfort i bezpieczeństwo jazdy – zarówno pacjentów, jak i odwiedzających. Dźwigi zlikwidowały utrudnienia komunikacyjne oraz otworzyły drogę osobom niepełnosprawnym do sprawnego korzystania z usług medycznych.

Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek nr 1- ul. Żeromskiego 7

Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek nr 1- ul. Żeromskiego 7

Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek nr 1- ul. Żeromskiego 7

2008 r.-

Wykonanie dokumentacji- „Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek 1 i 3- ul. Żeromskiego 7”,
Rozpoczęcie remontu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek 1 i 3- ul. Żeromskiego 7”,

2009 r.-

Kontynuacja i zakończenie remontu dostosowania pomieszczeń na potrzeby I piętra Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek 1 i 3- ul. Żeromskiego 7”,

2010 r. –

Remont dostosowania pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii w budynku nr 1- parter, Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek 1 i 3- ul. Żeromskiego 7”.

Korzyści: Poprawienie komfortu leczenia pacjentów oraz estetyki, dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii do obowiązujących przepisów i norm.

Planowany okres realizacji inwestycji: 2007-2012 r.

Cel inwestycji: Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala. Dostosowanie budynków do wymogów określonych przepisami prawa.

2015 r. –

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych
i sanitarnych- budynek nr 1-ul. Żeromskiego 7- DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA
I BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek nr 1-
ul. Żeromskiego 7” (W TRAKCIE REALIZACJI):

Wykonanie remontu Oddziału Okulistyki wraz z niezbędnymi podłączeniami instalacji znajdujących się na innych kondygnacjach,

Wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej budynku nr 1 Szpitala,

Wykonanie pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków i łóżek, będących środkami transportu dla pacjentów (piwnica budynku nr 1),

Modernizacja instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej centralnego bloku operacyjnego.

– DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU PAŃSTWA

Modernizacja Izby Przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Modernizacja Izby Przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Modernizacja Izby Przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

2009 r.-
Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opracowano projekt osłon stałych,

2010 r.-
Wykonano „Modernizację Izby Przyjęć oraz przebudowę pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu”.

Korzyści: Poprawienie komfortu leczenia pacjentów

Okres realizacji inwestycji: 2009 – 2010 r.

Cel inwestycji: Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów Szpitala. Dostosowanie budynków do wymogów określonych przepisami prawa.

Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu
W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano następujące zadania:

2007 r.–
wykonanie dokumentacji Termomodernizacji Szpitala Specjalistycznego nr 1,

2008 r.–
wymiana stolarki okiennej (Budynek nr I i Budynek nr V (cześciowo)),

2009 r.-
wymiana stolarki okiennej:

Budynek nr V -pozostała część,
Budynek nr IV- całość,
Budynek nr III- 2 okna Oddział Urologii,
częściowa wymiana stolarki drzwiowej,
termomodernizacja Budynku nr I,
remont fragmentu dachu Budynku Szpitala zlokalizowanego przy al. Legionów 49 (darowizna),
rozpoczęcie termomodernizacji fragmentu południowo- wschodniego budynku nr 3 Szpitala.

2010 r.-

kontynuacja zadania pn. termomodernizacja fragmentu południowo- wschodniego budynku nr 3 Szpitala,
ocieplenie stropodachu wraz z przełożeniem pokrycia dachowego- budynek nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 1,
rozpoczęcie termomodernizacji budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7- etap 1 (docieplenie),
termomodernizacja budynku nr 2 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7- etap 1,
rozpoczęcie termomodernizacji budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49- etap 1 (docieplenie),

2011 r.-

ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49- etap 1.
termomodernizacja budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7- etap 1 (docieplenie),
termomodernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49- etap 1 (docieplenie),
Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego RPO WŚL na lata 2007-2013

2012 r.-

Lokalizacja inwestycji: Aleja Legionów 49

dołożenie wełny mineralnej i przykrycie płytami gipsowymi – budynek B-1 Szpital Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy Al. Legionów 49,
termomodernizacja budynku administracji,
wymiana stolarki drzwiowej w budynku B1,
promocja projektu: tablice informacyjno-pamiątkowe.

2013 r.-

Lokalizacja inwestycji: ulica Żeromskiego 7

aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji budynku nr 3, budynku nr 4 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu,
termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu – wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku nr 3 oraz ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku nr 4.

Zadania współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bytomia oraz budżetu państwa w ramach projektu „Kompleksowe działania na rzecz tworzenia regionalnego ośrodka szpitalnego w mieście Bytomiu”

Korzyści: Poprawienie komfortu leczenia pacjentów, zwiększenie efektu ekologicznego i ekonomicznego poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz poprawienie estetyki Szpitala.

Planowany okres realizacji inwestycji: 2007-2014 r.

Cel inwestycji: Poprawa stanu technicznego budynków szpitala.

Nawigacja