Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Drukuj

 

Kierownik Zakładu:

 

mgr piel. Małgorzata Kuduk

 

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

Pielęgniarka oddziałowa:

 

Ewa ŚwiderskaLiczba łóżek : 64

 

O nas
               Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską dla osób z różnymi przewlekłymi schorzeniami wieku starczego. Niezależnie od wieku przyjmowane są również osoby dorosłe, będące po udarach, wylewach, po urazach kręgosłupa i zabiegach operacyjnych wymagających rehabilitacji. Zapewniamy specjalistyczne konsultacje lekarskie tj. neurologiczną, laryngologiczną, okulistyczną itd. a także rehabilitację, konsultacje i opiekę psychologa, opiekę duszpasterską.
               Pacjenci mają możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę. Dysponujemy Pracownią Rehabilitacyjną wyposażoną w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny. Mamy liczną dobrze wyszkoloną kadrę fizykoterapeutów, którzy prowadzą codzienną rehabilitację w zależności od schorzeń i potrzeb pacjentów.
               Pacjenci objęci są całodobową profesjonalną opieką i pielęgnacją przez wyszkolony personel pielęgniarski a także opiekunki osób starszych, zapewniając tym samym właściwą opiekę pielęgnacyjną i dobre samopoczucie pacjentów i miłą, domową, ciepłą atmosferę. Staramy się, by pacjenci przebywający u nas byli otaczani troską i życzliwością przez wszystkie osoby posługujące chorym.

 

  

Warunki przyjęcia na oddział
           

  1. Złożenie prawidłowo wypełnionej dokumentacji (druki dostępne w sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7, w siedzibie ZOL-u, ul. Aleja Legionów 49 oraz na stronie internetowej www.szpital1.bytom.pl).

  2. Złożenie kserokopii dokumentów (wypisów z pobytów szpitalnych, dowodu osobistego, karty NFZ, karty ZUS, decyzji o przyznaniu emerytury/renty, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli pacjent takowe posiada).

  3. Pacjent nie może chorować na choroby nowotworowe, psychiczne oraz alkoholowe.

  4. Prawidłowo wypełnione wnioski oraz kserokopie dokumentów należy składać w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który mieści się przy Al. Legionów 49 w Bytomiu. Po złożeniu wniosku i dokumentów, zostanie on rozpatrzony.

  5. O terminie przyjęcia pacjent lub rodzina pacjenta zostaje poinformowana telefonicznie przez sekretariat Zakładu.

  6. Wniosek wraz ze wskazanymi załącznikami składa rodzina pacjenta, opiekun prawny/faktyczny lub pracownik socjalny.

  7. Pacjent ponosi częściowo koszty pobytu w ZOL-u. Pacjent przebywający w Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczna opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym ,że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% dochodu miesięcznego, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osób przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych.

  8. Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.

  9. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody (chory nieprzytomny) na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody.

  10. Wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu lub pod numerem telefonu 32 281 92 41-43 wew. 224 w dni robocze od godziny 11:00 do 13:00.

 

Ważne dokumenty - Skierowanie (.doc)

                         - Zgoda pacjenta (.doc)

                         - Opinia lekarska (.doc)

                         - Oświadczenie o dochodach (.doc)

 

Kontakt

Centrala 32 281 92 41-43
Kierownik Zakładu   wew. 223 

Dyżurka lekarska 226
Dyżurka pielęgniarska wew. 222- II piętro, 235- III piętro
Sekretariat wew. 224

Konto Bankowe: ING Bank Śląski S.A. 17 1050 1230 1000 0023 5039 0775

WAŻNE!

 

DO ZAKŁADU NIE PRZYJMUJE SIĘ PACJENTÓW, JEŻELI PODSTAWOWYM WSKAZANIEM JEST CHOROBA NOWOTWOROWA, CHOROBA PSYCHICZNA LUB UZALEŻNIENIE W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU.

 

 

2011 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates