Drukuj

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie hematologii

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinie 15:30 w Oddziale Laryngologii

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie endokrynologii

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad pulmonologicznych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc i w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinie 15:30 w Oddziale Urologii

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinie 15:30 w Oddziale Kardiologii ze stanowiskami intensywnego nadzoru.

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie gastroenterologii

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinie 15:30 w Oddziale Neurologii

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinie 15:30 w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych.

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu o wyniku postępowania konkursowego na świadczenie usług w zakresie logopedii w Bytomskim Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert realizowanego w ramach projektu: "Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu" (dalej: Projekt), dotyczy: wykonania projektu graficznego tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z wykonaniem 1 kompletu tablic informacyjno-pamiątkowych, dostawą i montażem

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie logopedii w Bytomskim Centrum Rehabilitacji Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinie 15:30 na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinie 15:30 na Oddziale Kardiologii

                                                                                                                                                                                                                

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinie 15:30 na Oddziale Okulistyki

                                                                                                                                                                                                               

Postępowanie konkursowe na przygotowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne

                                                                                                                                                                                                                

Postępowanie konkursowe na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 29m2 znajdujących się w piwnicy budynku V Szpitala przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinie 15:30 na Oddziale Neurologii

                                                                                                                                                                                                                

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii

                                                                                                                                                                                                               

Ogłoszenie Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie gastroenterologii

                                                                                                                                                                                                               

Oddział Udarowy: Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych - konsultacje neurochirurgiczne oraz konsultacje chorób naczyń

                                                                                                                                                                                                               

Oddział Udarowy: Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych - konsultacje specjalistyczne

                                                                                                                                                                                                               

Oddział Udarowy: Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godz. 15:30

                                                                                                                                                                                                               

Oddział Kardiologiczny: Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godz. 15:30

                                                                                                                                                                                 

2011 Archiwum Konkursów 2012. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates