Drukuj

                                                                                                                                                                    

  Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych."

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

  Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego."

 • Pliki do pobrania        (. zip)
 • Wynik 2                        (. zip)
 • Wycofanie wyniku    (. zip)
 • Wynik 3                       (. zip)

                                                                                                                                                                    

  Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych."

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa produktów leczniczych, leku Bortezomibum i dostawa leku -Thalidomide na import docelowy."

 • Pliki do pobrania        (. zip)
 • Wynik2                         (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa leków przeciwwirusowych."

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu."

 • Pliki do pobrania        (. zip)
 • Wynik 2                        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych."

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Bytom: Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego."

 • Pliki do pobrania        (. zip)
 • Unieważnienie            (. zip)
 • Wynik 2                        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej (część 3) dla Oddziału Neurologii – III piętro budynku nr 5, Oddziału Hematologii – IV piętro budynku nr 5, Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych – IV piętro budynku nr 5, Oddziału Okulistyki – II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno - zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu”- etap 8"

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną"

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa leków przeciwwirusowych"

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej (część 3) dla Oddziału Neurologii – III piętro budynku nr 5, Oddziału Hematologii – IV piętro budynku nr 5, Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych – IV piętro budynku nr 5, Oddziału Okulistyki –
II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno - zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu”- etap 3"

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup i dostawa płynów infuzyjnych."

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Na najem pomieszczeń bloku III kompleksu budynków szpitala przy ul. Żeromskiego 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej - Stacji Dializ"

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Na wykonanie źródła gazów medycznych dla budynku nr 5 Szpitala w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu."

 • Pliki do pobrania        (. zip)
 • Wycofanie wyniku      (. zip)
 • Wynik                            (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa produktów leczniczych III."

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakupu i dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eskploatacyjnych do drukarek."

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakupu i sukcesywnej dostawy druków medycznych"

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej (część 3) dla Oddziału Neurologii – III piętro budynku nr 5, Oddziału Hematologii – IV piętro budynku nr 5, Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych – IV piętro budynku nr 5, Oddziału Okulistyki –
II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno - zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1
w Bytomiu" - etap 2.

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa produktów leczniczych II"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup srzętu i aparatury medycznej (część3) dla Oddziału Neurologii - III piętro budynku nr 5, Oddziału Hematologii - IV piętro budynku nr 5, Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych - IV piętro budynku nr 5, Oddziału Okulistyki - II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja bazy diagnostyczno - zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa leków do apteki szpitalnej II"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej (część 3) dla Oddziału Neurologii - III piętro budynku nr 5, Oddziału Hemtalogii - IV piętro budynku nr 5, Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych - IV piętro budynku nr 5, Oddziału Okulistyki - II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu"

 • Pliki do pobrania        (. exe)
 • Wycofanie wyniku      (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa produktów leczniczych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Kompleksowa obsługa techniczna polegająca na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych oraz dorosłych dzieci pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa leków do apteki szpitalnej."

 • Pliki do pobrania        (. exe)
 • Wycofanie wyniku      (. exe)
 • Wynik 2                       (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakup i dostawa  łóżek, materacy, szafek oraz krzeseł  przyłóżkowych z przeznaczeniem na Oddział Neurologii – III piętro budynku nr 5, Oddział Hematologii – IV piętro budynku nr 5, Oddział Okulistyki – II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu."

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych - budynek nr 1 - ul. Żeromskiego 7."

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu."

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu."

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa materiałów szewnych, nici chirurgicznych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa leku- Fluadarabini do apteki szpitalnej, oraz dostawa leku -Thalidomide na import docelowy"

 • Pliki do pobrania        (. exe)
 • Wycofanie Wyniku      (. exe)
 • Wynik 2                       (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa leków do apteki szpitalnej, w tym dostawa leku na import docelowy."

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                    

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa materiałów szewnych, nici chirurgicznych."

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                     

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej na okres 1 roku oraz dzierżawa aparatu do witrektomii przedniej, tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z laserem na okres 3 lat dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjaslitycznego Nr 1 w Bytomiu."

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej."

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną."

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa produktu leczniczego - Azocidine"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wra z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                     

2011 Archiwum 2015. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates