Drukuj

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)
 • Pliki do pobrania 2     (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa produktów leczniczych - bendamustyna i azacytydyna"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu, Szpitala Zakaźnego, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa leków"

 • Pliki do pobrania        (. exe)
 • Wynik 2                       (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Techniczne utrzymanie ruchu szpitala w zakresie robót instalacyjnych: wodno-kanalizacyjne, C.O. elektryczne, drobnych robót: ogólnobudowlanych po robotach instalacyjnych, ślusarskich, stolarskich oraz obsługi technicznej gazów medycznych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa produktów leczniczych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa leków"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego, przy al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej" - etap II

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa materiałów szewnych, nici chirurgicznych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego typu - STERRAD*NX"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Modernizacja układu pomiarowego oraz zamontowanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej w rozdzielni elektrycznej nN stacji transformatorowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu znajdującej się przy Al. Legionów 49"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa leków"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup i dostawa płynów infuzyjnych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu - wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku nr 3 oraz ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku nr 4"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa produktów leczniczych - natalizumab"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„dot. przetargu na dostawę produktów leczniczych - anagrelid"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„dot. przetargu na dostawę produktów leczniczych - bocaprevirum i telaprevirum"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„dot. przetargu na zakup i dostawe art. biurowych tonerów, druków medycznych"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony PLN) na okres od lipca 2013 r. do grudnia 2019 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Obsługa bankowa Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu wraz z udzieleniem kredytu na rachunku bieżącym"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 „Zakup i dostawa gazów medycznych, gazów technicznych, dzierżawa butli, legalizacja butli będących własnością zamawiającego"

 • Pliki do pobrania        (. exe) 

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 „Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowanie dla osób niepełnosprawnych - budynek nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7"

 • Pliki do pobrania        (. exe) 

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji wraz z czyszczeniem chemicznym oraz transportem"

 • Pliki do pobrania        (. exe) 

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa leków do apteki szpitalnej 2013"

 • Pliki do pobrania        (. exe)
 • Wycofanie wyniku      (. exe)
 • Wynik 2                       (. exe)

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Kompleksowe utrzymanie porządku na terenach administrowanych przez Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu"

 • Pliki do pobrania        (. exe) 

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa produktów leczniczych - certolizumab pegol i tocilizumabd"

 • Pliki do pobrania        (. exe) 

                                                                                                                                                                      

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa produktów leczniczych - fingolimod"

 • Pliki do pobrania        (. exe) 

                                                                                                                                                                      

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 „Dostawa produktów leczniczych - Adalimumab"

 • Pliki do pobrania        (. exe) 

                                                                                                                                                                      

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego typu- STERRAD*NX"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                      

Zawiadomienie o wyborze oferty

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony PLN)  na okres od kwiecień 2013 r. do grudzień 2019 r. na  sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wyborze oferty
„Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu"

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty
„Zakup, dostawa i montaż rehabilitacyjnego sprzętu medycznego"

 • Pliki do pobrania        (. exe)


                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty
„Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.”

 • Pliki do pobrania        (. exe)
 • Wycofanie zawiadomienia (. tif)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wyborze oferty
„Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu.”

 • Pliki do pobrania        (. zip)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Techniczne utrzymanie ruchu szpitala w zakresie robót instalacyjnych.”

 • Pliki do pobrania        (. bmp)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Dostawa materiałów medycznych niezbędnych do operacji witrektomii tylnej oraz dzierżawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomii”

 • Pliki do pobrania        (. exe)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Zakup i dostawa środków dezynfakcyjnych i antyseptycznych”

 • Pliki do pobrania        (. pdf)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Dostawa produktów leczniczych - immunoglobulina ludzka”

 • Pliki do pobrania        (. pdf)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych”

 • Pliki do pobrania        (. pdf)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zdarzeń medycznych.

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej i/lub transport sanitarny z opieką medyczną.

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                            

2011 Archiwum 2013. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates