Drukuj

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Dostawa leków.

  • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych, niszczenia dokumentów.

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Dostawa odczynników laboratoryjnych i/lub dzierżawa urządzeń laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych.

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego, przy al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej”- etap I..

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego Nr 1.

 • Pliki do pobrania        (. doc)
 • Pliki do pobrania 2     (. doc)

                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i / lub obłożeń operacyjnych.

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„leków Immunoglobulinum, Rituximab, Dazatynib.

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Dostawa materiałów szewnych, nici chirurgicznych.

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wybor ze oferty
„Zakup i dostawa płynów infuzyjnychDostawa materiałów szewnych, nici chirurgicznych .

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                              

Zawiadomien ie o wyborze oferty
„Zakup i dostawa aspiracyjno-próżniowego systemu do pobierania krwi wykonanego z tworzywa sztucznego

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrz uconych ofertach
„Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 przy al. Legionów 49

 • Pliki do pobrania        (. doc)
 • Pliki do pobrania 2       (.doc)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Dostawa leku Thromboreductin (Anagrelid)

 • Pliki do pobrania        (. doc)

 

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego

 • Pliki do pobrania        (. doc)
 • Informacja                 (. doc )

                                                                                                                                                                             

 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Zakup i dostawa gazów medycznych, gazów technicznych, dzierżawa butli, legalizacja butli będących własnością zamawiającego

 • Pliki do pobrania        (. doc)

 

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW szpitala specjalistycznego nr 1 w bytomiu I ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ DOROSŁYCH DZIECI - II

 • Pliki do pobrania        (. doc)

 

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty
Dostawa leków do apteki szpitalnej

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, APARATU DO WYKONYWANIA CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH, OPTYKI UROLOGICZNEJ, URETERORENOSKOPU, URETROTOMU OPTYCZNEGO

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Zakup i dostawa artykułów biurowych, tonerów i kartridży zamienników. Druków medycznych”

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Dostawa leku Etanercept”

 • Pliki do pobrania        (. doc)

                                                          &/libackground-color: #ff6600;nnbsp;nbsp;bsp;                                                                                                                  

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
„Zakup, dostawa i montaż defibrylatora, respiratora, łóżek szpitalnych, kardiomonitorów, holtera, pomp infuzyjnych, ssaków, aparatu EKG, szafek przyłóżkowych”

 • Pliki do pobrania        (. doc )

 

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcach wykluczonych 
z postępowania, wykonawcach których oferty zostały odrzucone
„Roboty instalacyjne: wodno – kanalizacyjne, C.O. wraz z drobnymi robotami ogólnobudowlanymi”

 • Pliki do pobrania        (. doc )

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
USŁUGA NAPRAW, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

 • Pliki do pobrania        (. doc )

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
Zaprojektowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wykonawczej do zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego przy al. Legionów 49

 • Pliki do pobrania        (. doc )

 

                                                                                                                                                                             

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA, WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
„Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”.

 • Pliki do pobrania        (. doc )

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
„Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do Sterylizatora Plazmowego typu – STERRAD NX”

 • Pliki do pobrania        (.doc )

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych

„Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, al. Legionów 49”

 • Pliki do pobrania        (.doc )

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych

"DOSTAWA LEKÓW INTERFERON NATURALNY ALFAFERON, BORTEZOMIB, OCTAN GLATIRAMERU, IMMUNOGLOBULIN"

 •   Pliki do pobrania        (.doc )

                                                                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
"Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zdarzeń medycznych"

 • Pliki do pobrania        (.doc )

                                                                                                                                                                             

2011 Archiwum 2012. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates